Sommarbild på Stöde kyrka
Foto: Torbjörn Ullberg

Stöde församling

Välkommen

Uppdaterade restriktioner från 15 juli angående rådande pandemi.
Samlingar inomhus med anvisad sittplats 300 personer.
Minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
Varje sällskap får högst uppgå till 8 personer
Det innebär att vi i Stöde kyrka kan ta emot 50 personer vid gudstjänster och förrättningar.
På friluftsgudstjänster och förrättningar utomhus, utan anvisad sittplats,
kan vi vara 600 personer.
Angivna deltagarantal gäller exklusive medverkande.
Varmt välkomna !

Gravrättsinnehavare sökes

Stöde församling söker gravrättsinnehavare/anhöriga till ett antal gravar. Dessa gravar har försetts med en skylt om uppmaning att kontakta församlingen. Om vi inte får kontakt med anhöriga inom två år betraktas gravplatsen som återlämnad till oss.

Vid frågor: Kontakta vaktmästarna tel. 0691-66 14 57 eller pastorsexpeditionen tel. 0691-66 14 40 Tis-tors 9-12

Mer info finns under fliken Kyrkogården.

Din och min kyrka, mitt i byn