Foto: Helén Sundberg

Stöde församling

Välkommen

Södra medelpads pastorat

Ny organisation för Stöde församling 2025

Läs HÄR

dator och telefon

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till pastorsexpedition och personal

Gravrättsinnehavare sökes

Stöde församling söker gravrättsinnehavare/anhöriga till ett antal gravar. Dessa gravar har försetts med en skylt om uppmaning att kontakta församlingen. Om vi inte får kontakt med anhöriga inom två år betraktas gravplatsen som återlämnad till oss.

Vid frågor: Kontakta vaktmästarna tel. 0691-66 14 57 eller pastorsexpeditionen tel. 0691-66 14 40 Tis-tors 9-12

Mer info finns under fliken Kyrkogården.

Gravar utan gravrättsinnehavare

Studiecirklar och kulturarrangemang sker i samverkan med Sensus

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen

Din och min kyrka, mitt i byn