Någon håller händerna kupade framför sig. Personen i fråga har en grov stickad tröja i svart och grått.
Foto: Albin Hillert /Ikon

Sinnesrogudstjänst

Här får du möjlighet till stillhet, andlighet och gemenskap. Du kan få ta del av andra människors livsberättelser, tända ljus och reflektera

Gudstjänsten föddes ur 12-stegsandligheten och sinnesrobönen; en längtan efter ett möte med Gud ”såsom jag själv uppfattar honom”, efter stillhet och en stunds ro i sinnet.

Gudstjänsterna i Multrå kyrka genomförs tillsammans med frivilliga, många med erfarenhet av någon form av missbruk. Ibland får vi ta del av en livsberättelse "Lifestory".

Med utgångspunkt ur ett tema, får vi ta del av musik och sång, dikter, en kort bibelläsning med en reflektion, ljuständning och bön. Vi avslutar med sinnesrobönen som vi läser och sjunger. Efteråt bjuds vi på en enkel fika i kyrkan.

Du behöver inga förkunskaper, inte vara troende eller medlem i kyrkan för att delta. Välkommen!

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Del av bön tillskriven Reinhold Niebuhr (1892- 1971)