En konfirmand i vit kåpa.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Konfirmation

Livet är fullt av frågor. Vad är egentligen lycka? Vilket ansvar har jag för någon annan? Varför är det så orättvist? Finns Gud? Räcker det inte med att vara vacker på insidan? Vad är en bra människa? Är jag en bra människa?

Vad du tror, vad som är viktigt för dig och vad du vill med ditt liv kan bara du ta ansvar för. Det första du kan göra är att fråga. Att söka dina egna svar. Genom att delta i en konfirmationsgrupp får du möjlighet att ställa dessa frågor och tillsammans med andra komma närmare svaren. Följ med på vår upptäcktsresa!

Ska du börja årskurs 8? 

Konfirmadgruppen för läsåret 2019/2020 startar den 6 oktober 2019. Vi kommer att träffas ungefär en söndag i månaden och vi kommer åka på två läger. Ett i närområdet på hösten och under våren 2020 åker vi några dagar till Krakow, Polen. 

Kan jag alltid vara mig själv?
Foto: Svenska kyrkan

Kan jag konfirmeras i årskurs 6?

Nej, inte längre. Årskull –03 var de sista som fick vara konfirmander i årskurs 6. Från och med 2016 övergick vi till konfirmation i årskurs 8. Detta då vi inte längre får dispens från Domkapitlet i Härnösands stift.

Är du vuxen?

Det är aldrig försent att bli konfirmerad. Kontakta Rolf Öhlén
0620–835 15 om du är intresserad.

Ett tjugotal konfirmander samlas vid stigporten vid Sollefteå kyrka för att bli fotograferade.
Foto: Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå
Eva  Berglund

Eva Berglund

Församlingspedagog

Henrik Domeij

Henrik Domeij

Präst

Fråga oss om konfirmation

Chatrin Ylvewåg

Chatrin Ylvewåg

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Vanliga frågor om konfirmation

Måste jag vara döpt?
Nej inte för att vara med under själva konfirmandtiden. För att bli konfirmerad i den avslutande konfirmationsgudstjänsten måste du vara döpt. Dopet kan då ske någon gång under konfirmandtiden. Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop oavsett om du döps som barn eller under konfirmandtiden.

Kostar det något?
Nej det kostar inget att konfirmera sig.

Måste jag vara medlem i Svenska kyrkan?
Du kan vara med på träffarna och samtalen utan att vara medlem. Det räcker med att vara nyfiken. Om du sedan vill delta i själva konfirmationen döps du först och blir på så sätt medlem.

Måste mina föräldrar vara medlemmar?
Nej, konfirmationen har med konfirmanden och konfirmandens dop att göra.

Kan man konfirmeras som vuxen?
Självklart! Det är aldrig försent varken för dop eller konfirmation.