Ett antal konfirmander i sina vita kåpor tar en "groupie". Alla ler och riktar ögonen mot en mobiltelefon som en av dem håller upp.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmation

Livet är fullt av frågor. Vad är egentligen lycka? Vilket ansvar har jag för någon annan? Varför är det så orättvist? Finns Gud? Räcker det inte med att vara vacker på insidan? Vad är en bra människa? Är jag en bra människa? Kom så ställer vi frågorna tillsammans och försöker hitta våra svar.

Ett sätt att hitta dina svar

Vad du tror, vad som är viktigt för dig och vad du vill med ditt liv kan bara du ta ansvar för. Det första du kan göra är att fråga. Att söka dina egna svar. Genom att delta i en konfirmationsgrupp får du möjlighet att ställa dessa frågor och tillsammans med andra komma närmare svaren. Följ med på vår upptäcktsresa!

Texten ""Finns Gud?" målad med svart pensel.
Foto: Volontaire

Konfirmand är du vanligtvis när du går i årskurs åtta

Konfirmadgrupperna för läsåret 2020/2021 är igång under coronasäkrade former. Till hösten 2021 hoppas vi att du som då börjar årskurs åtta är med oss. Är du medlem i Svenska kyrkan får du en inbjudan per post. Du kommer även kunna anmäla dig direkt här på vår hemsida. Vi ses!

ÄR DU VUXEN?

Det är aldrig försent att bli konfirmerad. Kontakta någon av våra präster så undersöker vi hur kan lösa det för dig.

VANLIGA FRÅGOR OM KONFIRMATION

Måste jag vara döpt?

Nej inte för att vara med under själva konfirmandtiden. För att bli konfirmerad i den avslutande konfirmationsgudstjänsten måste du vara döpt. Dopet kan då ske någon gång under konfirmandtiden. Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop oavsett om du döps som barn eller under konfirmandtiden.

Kostar det något?

Texten "Kan jag alltid vara mig själv?" målad med svart pensel.
Foto: Volontair

Nej det kostar inget att konfirmera sig.

Måste jag vara medlem i Svenska kyrkan?

Du kan vara med på träffarna och samtalen utan att vara medlem. Det räcker med att vara nyfiken. Om du sedan vill delta i själva konfirmationen döps du först och blir på så sätt medlem.

Måste mina föräldrar vara medlemmar?

Nej, konfirmationen har med konfirmanden och konfirmandens dop att göra.

Kan man konfirmeras som vuxen?

Självklart! Det är aldrig försent varken för dop eller konfirmation. Kontakta någon av våra präster.