Medlemskapet i Svenska kyrkan

Tack vare dig som är medlem kan vi tillsammans fortsätta ge stöd i svåra stunder, vara en del av de lyckliga högtiderna och finnas med i många Sollefteåbors vardagliga liv. Tack vare dig står kyrkan kvar mitt i byn och vårdas för att stå kvar generationer framåt.

BLI MEDLEM

Vill du bli medlem anmäler du dig via formuläret här nedan. Expeditionen sänder dig då en blankett för påskrift samt ett frankerat svarskuvert. Du kan även ladda ner, skriva ut och fylla i blanketten direkt. Posta den, eller lämna in, till vår expedition. Har du ytterligare frågor kring medlemskapet så tveka inte att kontakta oss. Detsamma gäller om du vill avsluta ditt medlemskap. Betala inte någon för att utföra den tjänsten. Kontakta oss istället.

TACK VARE DIG

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer: Sjukhuskyrkan, gudstjänster, körer, barngrupper, samtalsgrupper, musik och konsertverksamhet, kulturarv, konfirmandarbete, hembesök, stöd vid kriser och större olyckor, sorgegrupper, jourhavande präst, underhåll av våra kyrkobyggnader m.m.

DIN MEDLEMSAVGIFT

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året.

Välkommen att bli medlem! Beställ blankett och svarskuvert här:

VAD HÄNDER OM JAG GÅR UR SVENSKA KYRKAN?

Det är viktigt att just du är medlem i Svenska kyrkan. Utan dig och andra kyrkotillhöriga kommer det på sikt att leda till att din församling och Svenska kyrkan inte längre kan göra allt det som vi beskriver här ovan.
Om du väljer att lämna Svenska kyrkan betyder det att du inte längre kan erbjudas kyrklig vigsel, konfirmation eller begravningsgudstjänst. Det är därför viktigt att du berättar för dina anhöriga att du gått ur Svenska kyrkan. Går du ur Svenska kyrkan betalar du fortfarande en begravningsavgift. Begravningsavgiften täcker kostnader för att bland annat anlägga och sköta våra kyrkogårdar och allmänna begravningsplatser.