Vi ser ryggen på en körledare som dirigerar en kör.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Sjung i kör

Sjung för Guds, församlingens och din egen skull. Körsång är hälsosamt för såväl kropp som själ och här finns flera körer att välja på. Och du! Det kostar inget :)

pandemin har satt p för körverksamheten

Så snart det känns säkert att mötas och sjunga tillsammans, kör vi igång igen. Vi längtar!

Här hittar ni Svenska kyrkan Sollefteås alla körer