Körsångare i Sollefteå kyrka
Foto: Kristina Hellberg

Sjung i kör

Sjung för Guds, församlingens och din egen skull. Körsång är hälsosamt för såväl kropp som själ och här finns flera körer att välja på. Och du! Det kostar inget :)

Körsång under pandemin

Körerna har haft paus i sin verksamhet under våren 2020. Vi läser nu in oss på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, gällande körsång, för att se hur vi gör under hösten.

Eva Rosell

Eva Rosell

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå