Körsångare i Sollefteå kyrka
Foto: Kristina Hellberg

Sjung i kör

Sjung för Guds, församlingens och din egen skull. Körsång är hälsosamt för såväl kropp som själ och här finns flera körer att välja på. Och du! Det kostar inget :)

Eva Rosell

Eva Rosell

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå