Vi ser ryggen på en körledare som dirigerar en kör.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Sjung i kör

Sjung för Guds, församlingens och din egen skull. Körsång är hälsosamt för såväl kropp som själ och här finns flera körer att välja på. Och du! Det kostar inget :)

Här hittar ni Svenska kyrkan Sollefteås alla körer

Boteåkören med körledare Eva vid julmusikkonerten i Överlännäs kyrka

Boteåkören

Boteå församlings egen kör. Övar i sockenstugan onsdagar 19.00-21.00.

Körmedlemmarna i kören Crecendo vinkar glatt till er från koret i Ådals-Lidens kyrka.

Crescendo

Crescendo är en blandad kör som träffas i Ådals-Lidens församlingshem måndagar mellan 18.30 - 20.30. 

Fem välklädda äldre gentlemän tillika körsångare i Junsele kyrka.

Gossarna

Junselekören som, namnet till trots, riktar sig till något äldre sångglada herrar. Vi övar varannan tisdag klockan 9.30 i Junsele församlingshem.

Junsele Gospel

Ett svängigt gäng som övar onsdagar klockan 19 i Junsele församlingshem.

Kyrkokören Oktaven

Junseles kyrkokör, övar torsdagar klockan 18.30 i Junsele församlingshem.

Körsångare.

Långselekören

Övar tisdagar 18.30-20.30 i Långsele församlingsgård. Äntligen har vi en kantor på plats. Nystart och nytändning. Kom med du också!

Körmedlemmar uppställda i koret i Multrå kyrka. Samtliga bär svarta kläder. Damerna har röd halsduk och herrarna röd fluga.

Multråkören

Multrå-Sånga församlings kyrkokör. Övar onsdagar 18.30-20.30 i Multrå församlingsgård.

Ett tiotal körmedlemmar. Äldre män och kvinnor, lyssnar uppmärksamt på sin körledare.

Non Stop-kören

Kör för daglediga med bas i Boteå sockenstuga. Övar gör de torsdagar 10.00-12.00.

En barnkör med sex barn. I förgrunden körledaren vid en flygel med noter.

Ramsele barnkör

En kör för dig om är mellan 7 och 11 år. Vi övar tisdagar i Ramsele församlingshem mellan klockan 16.00-17.00.

Samklang

Damkör med hemvist i Ramsele och Edsele. Övar tisdagar klockan i 18.30-21.00. Varannan vecka är vi i Ramsele församlingshem och varannan i Edsele församlingshem.

Sollefteå kyrkokör

Sollefteå kyrkokör är en kör för vuxna. Vi övar onsdagar kl. 19-21 under höst- och vårterminerna och sjunger på högmässor och konserter i Sollefteå kyrka.

En barnkör övar för full hals.

Sångfåglarna

Junseles egen barnkör som övar onsdagar klockan 14.45 i Junsele skola.