Vi ser ryggen på en körledare som dirigerar en kör.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Sjung i kör

Sjung för Guds, församlingens och din egen skull. Körsång är hälsosamt för såväl kropp som själ och här finns flera körer att välja på. Och du! Det kostar inget :)

Här hittar ni Svenska kyrkan Sollefteås alla körer