Vi ser ryggen på en körledare som dirigerar en kör.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Sjung i kör

Sjung för Guds, församlingens och din egen skull. Körsång är hälsosamt för såväl kropp som själ och här finns flera körer att välja på. Och du! Det kostar inget :)

Här hittar ni Svenska kyrkan Sollefteås alla körer

Boteåkören med körledare Eva vid julmusikkonerten i Överlännäs kyrka

Boteåkören

Boteå församlings egen kör. Övar i sockenstugan onsdagar 19.00-21.00.

En kör med damer och herrar står i en altarring. Framför altarringen står körledaren

Crescendo

Crescendo är en blandad kör som träffas i Ådals-Lidens församlingshem måndagar mellan 18.30 - 20.30. 

Fem välklädda äldre gentlemän tillika körsångare i Junsele kyrka.

Gossarna

Junselekören som, namnet till trots, riktar sig till något äldre sångglada herrar. Vi övar varannan tisdag klockan 9.30 i Junsele församlingshem.

Junsele Gospel

Ett svängigt gäng som övar onsdagar klockan 19 i Junsele församlingshem.

Kyrkokören Oktaven

Junseles kyrkokör, övar torsdagar klockan 18.30 i Junsele församlingshem.

Körsångare.

Långselekören

Övar tisdagar 18.30-20.30 i Långsele församlingsgård. Kom med du också!

Körmedlemmar uppställda i koret i Multrå kyrka. Samtliga bär svarta kläder. Damerna har röd halsduk och herrarna röd fluga.

Multråkören

Multrå-Sånga församlings kyrkokör. Övar torsdagar 18.30-21.30 i Multrå församlingsgård.

Ett tiotal körmedlemmar. Äldre män och kvinnor, lyssnar uppmärksamt på sin körledare.

Non Stop-kören

Kör för daglediga med bas i Boteå sockenstuga. Övar gör de torsdagar 10.00-12.00.

Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka. De håller händerna framför munnen som en tratt.

Ramsele barnkör

En kör för dig som går i årskurs 1 till och med 4. Vi övar tisdagar i Ramsele församlingshem mellan klockan 16.00-17.00.

Sollefteå kyrkokör

Sollefteå kyrkokör är en kör för vuxna. Vi övar onsdagar kl. 19-21 under höst- och vårterminerna och sjunger på högmässor och konserter i Sollefteå kyrka.

Sångfåglarna

Junseles egen barnkör som övar onsdagar klockan 14.45 i Junsele skola.

En barnkör övar för full hals.

Tonfiskarna

Näsåkers egen barnkör, övar torsdagar klockan 15.00 i Ådals-Lidens församlingshem.