illustration föreställande ett @, en telefonlur, ett kuvert. För att illustrera på vilka sätt det går att nå oss.
Foto: pixabay

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till expeditioner och personal. Vet du vem du vill ha kontakt med? Du hittar direktnummer nedan! Onsdag den 29 maj är vi svåra att få tag i. Hela arbetslaget har personaldag med studiebesök.

Pastorsexpeditionen

 - när du vill boka dop, vigsel, hyra lokal, fråga något om din församlings verksamhet 0620-835 00, solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se 

Post- och besöksadress: Kyrkvägen 18, 881 34 Sollefteå

Öppet: klockan 10-12, måndag till fredag
Reservation för helgdagar, aftnar och klämdagar.

Stängt onsdag den 29 maj! 

Kyrkogårdsexpeditionen

Hjälper dig med frågor som rör gravar, gravskötsel och kyrkogård. 0620-835 00, solleftea.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Post- och besöksadress: Kyrkvägen 18, 881 34 Sollefteå

Öppet: klockan 10-12, måndag till fredag
Reservation för helgdagar, aftnar och klämdagar.

Stängt onsdag den 29 maj!

Administrativ personal

Vi befinner oss på olika ställen i Sollefteå men administration och service för hela pastoratet är vårt jobb. Hör av dig om du undrar över något.

Tangenterna på ett piano trakteras av en musiker händer.

Musiker

Musiken flödar genom hela vår verksamhet. Såväl vid den enkla andakten som vid större gudstjänster och konserter. Våra musiker har ansvaret, leder körer, undervisar i orgelspel samt sjunger och spelar självklart själva.

En präst håller fram nattvardskalken och en person doppar sin oblat.

Präster

Här hittar ni kyrkoherde Charlotte Odelberg samt övriga präster (komministrar)

En vaktmästare skottar snö framför kyrkobyggnad.

Vaktmästare, lokalvård

Här hittar ni de som håller ordning i och kring fastigheter och kyrkogårdar. Kyrkvaktmästare arbetar även i kyrkan i samband med gudstjänster och andra evenemang.

Någons händer håller om någon annans händer.

Diakonipersonal

Diakoni kan förklaras som kyrkans sociala arbete. Viktiga delar av verksamheten är samordning av ideella insatser, skapande av mötesplatser, enskilda samtal.

En ledare spelar stavningsspelet Hänga gubbe med barnen.

Barn- och ungdomsledare

Vi möter barn och unga från 0 upp till 18 år och ofta även deras föräldrar. Öppet kyrkis, miniorer, juniorer, konfirmander, familjedagar och skolverksamhet.