En kvinna sätter ett tänt ljus i en ljusbärare.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Gudstjänst

Ge dig själv tid med Gud, andra och dig själv.

Gudstjänsterna i Svenska kyrkan har lite olika karaktär. Ibland är gudstjänsten en storslagen upplevelse med feststämning i form av pampig musik och många medverkande. Ibland är gudstjänsten en liten stunds avbrott från vardagens stress i form av en enkel andakt med ljuständning och bön. Välkommen att fira gudstjänst på ett sätt som passar just dig!

Den traditionella söndagsgudstjänsten är den gudstjänst som mest liknar den gudstjänst som firades i fornkyrkan. Den innehåller psalmer, böner, läsningar ur Bibeln och predikan. Ofta ingår någon form av musikinslag, till exempel att någon av kyrkans körer sjunger.

En gudstjänst som utöver dessa delar innehåller nattvard kallas högmässa eller mässa. I våra församlingars nattvard används alltid glutenfritt bröd och vinet är alkoholfritt (druvjuice).