Bild från en friluftsgudstjänst i en skogsglänta. Flankerade av träd, grönska och stora stenar ser vi en kantor bakom en key-board, en präst samt gudstjänstdeltagare.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Gudstjänster | Andakter

Gudstjänster kan firas stort och pampigt eller som en sunds lugn och ro. Ibland kan du behöva det ena ibland det andra. Prova dig fram! Välkommen är du alltid.

Gudstjänsterna i Svenska kyrkan har lite olika karaktär. Ibland är gudstjänsten en storslagen upplevelse med feststämning i form av pampig musik och många medverkande. Ibland är gudstjänsten en liten stunds avbrott från vardagens stress i form av en enkel andakt med ljuständning och bön. 

Inte alltid i kyrkan

Självklart firas många gudstjänster i en kyrkobyggnad. Andakter och gudstjänster håll också på äldreboenden, i församlingshem eller varför inte ute i Guds fria natur. Oftast avslutas också vår gruppverksamhet, för olika åldrar, med en liten andakt.

Den traditionella söndagsgudstjänsten är den gudstjänst som mest liknar den gudstjänst som firades i fornkyrkan. Den innehåller psalmer, böner, läsningar ur Bibeln och predikan. Ofta ingår någon form av musikinslag, till exempel att någon av kyrkans körer sjunger.

En gudstjänst som utöver dessa delar innehåller nattvard kallas högmässa eller mässa.

Välkommen att fira gudstjänst på ett sätt som passar just dig!