I förgrunden en hand som håller i en agenda. I bakgrunden ser vi ett upplyst kor och människor som rör sig mot det.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänster | Andakter

Gudstjänster kan firas stort och pampigt eller som en sunds lugn och ro. Ibland kan du behöva det ena ibland det andra. Prova dig fram! Välkommen är du alltid.

Gudstjänsterna i Svenska kyrkan har lite olika karaktär. Ibland är gudstjänsten en storslagen upplevelse med feststämning i form av pampig musik och många medverkande. Ibland är gudstjänsten en liten stunds avbrott från vardagens stress i form av en enkel andakt med ljuständning och bön. 

Inte alltid i kyrkan

Självklart firas många gudstjänster i en kyrkobyggnad. Andakter och gudstjänster håll också på äldreboenden, i församlingshem eller varför inte ute i Guds fria natur. Oftast avslutas också vår gruppverksamhet, för olika åldrar, med en liten andakt.

Den traditionella söndagsgudstjänsten är den gudstjänst som mest liknar den gudstjänst som firades i fornkyrkan. Den innehåller psalmer, böner, läsningar ur Bibeln och predikan. Ofta ingår någon form av musikinslag, till exempel att någon av kyrkans körer sjunger.

En gudstjänst som utöver dessa delar innehåller nattvard kallas högmässa eller mässa.

Välkommen att fira gudstjänst på ett sätt som passar just dig!

Någon håller händerna kupade framför sig. Personen i fråga har en grov stickad tröja i svart och grått.

Lugn och ro-gudstjänst

Här får du möjlighet till stillhet och vila. Att samla dina tankar i tystnad, meditation och under stilla musik. Ofta finns möjlighet att tända ljus och bära fram din bön. Gudstjänsten firas vanligen i Graninge respektive Multrå.

En kvinna står blundande med händerna kupade framför sig. Solen lyser upp hennes ansikte genom ett fönster.

Fira gudstjänst hemma

När vi inte kan mötas som vanligt får vi hitta andra alternativ. Här hittar ni några.

Sex personer gör sig redo för procession genom kyrkan.

Gudstjänstvärd

För att gudstjänsten ska fungera behövs många aktörer och som gudstjänstvärd är du en av dessa. Var med och bygg gemenskap och bidra till att gudstjänsten blir en källa till glädje och kraft.

En uppslagen papperskalender.

Kalender

Se vad som är på gång