Interiör från Boteå kyrka. Bilden är tagen från orgelläktare mot altare.

Kyrkor & lokaler

Välkommen till allas våra kyrkor! I Sollefteå pastorats tolv församlingar finns det fler än 20 kyrkobyggnader och kapell. I anslutning till dessa finns ofta även ett församlingshem.

Överlännäs kyrka och klocktorn. Sommarbild. I förgrunden en flaggstång med Svenska kyrkans flagga hissad.

Överlännäs kyrka

En liten medeltida pärla med tydliga spår från 1700-talet.

pastorsexpeditionen

 - när du vill boka dop, vigsel, hyra lokal, fråga något om din församlings verksamhet 0620-835 00, solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se 

Post- och besöksadress: Kyrkvägen 18, 881 34 Sollefteå

Öppet: klockan 10-12, måndag till fredag

Reservation för helgdagar och aftnar.