Interiör från Boteå kyrka. Bilden är tagen från orgelläktare mot altare.

Kyrkor & lokaler

Välkommen till allas våra kyrkor! I Sollefteå pastorats tolv församlingar finns det fler än 20 kyrkobyggnader och kapell. I anslutning till dessa finns ofta även ett församlingshem.

Boteå kyrka och klocktorn. I förgrunden delar av kyrkogården. Det är sommar. Mot den blå himmeln skymtar en svala.

Boteå kyrka

Att Boteå kyrka är medeltida är helt säkert, men riktigt hur gammal är svårt att få klarhet i.

Litet kapell med röd träpanel.

Eds begravningskapell

Litet kapell beläget vid kyrkogården i Eds församling, Sollefteå pastorat.

Vybild över kyrka, kyrkogård och klocktorn.

Eds kyrka

Kyrkan har medeltida ursprung, men dess ursprungliga utformning är inte säkert känd. Sannolikt har kyrkan byggts om under senmedeltiden.

Edsele kyrka

Edsele kyrka uppfördes 1799 av den jämtländske kyrkobyggmästaren Pål Persson från Stugun som satt sin prägel på kyrkan.

Graninge kyrka omgiven av försommargrönska.

Graninge kyrka

Liten åttakantig brukskyrka i trä. Invigdes 1761.

Interiörbild i Gunillakapellet. Bilden tagen mot altaret.

Gunillakapellet

Gunillakapellet är ett begravningskapell för såväl kyrkliga som borgerliga begravningar beläget mitt på Sollefteå kyrkogård.

Helgums kyrka. En sommarbild. I bakgrunden skymtar Helgumssjön.

Helgums kyrka

Stenkyrka byggd av Pål Pehrsson. Färdigställd 1795.

Gulrappad kyrka. I förgrunden ett vitt trästaket.

Junsele kyrka

Invigdes 1885 men rymmer många medeltida klenoder.

Långsele kyrka, en sommarbild.

Långsele kyrka

Kyrka med tornet på "fel" sida.

Exteriörbild av Mariakapellet i Junsele. den röda träbyggnaden är här fotograferad från framsidan.

Mariakapellet

Mariakapellet är ett begravningskapell beläget på Junsele kyrkogård.

Multrå kyrka i vinterskrud omgiven av frostnupna träd.

Multrå kyrka

En stenkyrka som byggdes ut trots motstånd från dåvarande biskopen.

Interiör från Ramsele medeltida kyrka. Kor, altare, predikstol. Inredningen i trä går i rött,, blått, grönt och guld. På väggarna anar vi målningar.

Ramsele gamla kyrka

Ramsele medeltidskyrka och socknen nämns för första gången i en mängd handlingar från 1270-talet.

En stor stenkyrka med gulaktig puts. Det är sommar och vi ser kyrkan mellan gröna björkblad.

Ramsele kyrka

Pastoratets allra största kyrka. Invigdes i mitten av 1800-talet.

Vit stenkyrka

Resele kyrka

1800-tals kyrka med delar av medeltida inredning.

Sollefteå kyrka. En vinterbild. Till vänster står en stor gran.

Sollefteå kyrka

En 1700-talskyrka med medeltida anor med gångavstånd till Sollefteå centrum.

Sånga kyrka och klocktorn. Kyrkan har rödbrun puts. Klocktornet är av trä och vitmålad.

Sånga kyrka

En liten röd medeltida kyrka med mytomspunnen hälsokälla i sakristian.

Valvikens kyrksal. Exteriörbild i sommargrönska.

Valvikens kyrksal

Från brandstation till kyrksal

Vitrappad litet kapell beläget på Ådals-Lidens kyrkogård

Ådals-Lidens begravningskapell

Kapell beläget på Ådals-Lidens kyrkogård

Vit träkyrka med klocktorn på själva huskroppen.

Ådals-Lidens kyrka

Träkyrka från tidigt 1800-tal med predikstol skapad av bygdens son.

Ett skogskapell i rött trä med vita detaljer

Öfra kapell

Öfra kapell är beläget i Sollefteå kommuns nordvästra hörn, inte långt från gränsen till Lappland. Kapellet ligger i utkanten av Junsele socken, i den sydvästra delen av den glesa och utspridda bebyggelse som utgör byn Övra. 

Överlännäs kyrka och klocktorn. Sommarbild. I förgrunden en flaggstång med Svenska kyrkans flagga hissad.

Överlännäs kyrka

En liten medeltida pärla med tydliga spår från 1700-talet.

Ett antal personer förser sig från ett bord med bröd, ost och bullar. En färggrann tulpanbukett pryder bordet till vänster

Församlingshem och gårdar

Mötas under festliga former efter ett dop eller en vigsel. Samlas till minnesstund efter en bortgången vän. I anslutning till alla våra kyrkor finns lokal som passar. Det finns även möjlighet att boka våra lokaler för egna aktiviteter

Pastorsexpeditionen

 - när du vill boka dop, vigsel, hyra lokal, fråga något om din församlings verksamhet 0620-835 00, solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se 

Post- och besöksadress: Kyrkvägen 18, 881 34 Sollefteå

Öppet: klockan 10-12, måndag till fredag
OBS! Stängt för personalutbildning tisdag 22 november.

Reservation för helgdagar, aftnar och klämdagar.