Om Sollefteå pastorat

Sollefteå pastorat, eller Svenska kyrkan Sollefteå som vi omnämns, består av tolv församlingar i samverkan. Dessa församlingar ligger alla inom Sollefteå kommuns geografiska gräns. Pastoratet bildades 1 januari 2021.

Vilka församlingar ingår i Sollefteå pastorat?

I Sollefteå pastorat, eller Svenska kyrkan Sollefteå, samverkar följande församlingar: Boteå, Ed, Graninge, Helgum, Junsele, Långsele, Multrå-Sånga, Ramsele-Edsele, Resele, Sollefteå, Ådals-Liden, Överlännäs. Geografiskt täcker vi samma yta som Sollefteå kommun.

Svenska kyrkan Sollefteå styrs av ett kyrkofullmäktige och ett gemensamt kyrkoråd. En kyrkoherde med övergripande ansvar leder både verksamheten. Församlingarna har församlingsråd som ansvarar för lokala frågor.

Svenska kyrkan Sollefteå tillhör Härnösands stift som i sin tur är uppdelat i olika kontrakt – vi tillhör Ådalens kontrakt. Där ingår även Svenska kyrkan Kramfors samt Svenska kyrkan Härnösand.