En pojke fingrar på siffrorna som används för att sätta upp på psalmtavlor.
Foto: Bengt Forsberg/Sandbergs foto Sollefteå

Kyrka - skola

Kyrkan är en mångfacetterad byggnad och verksamhet fylld av historia, konst, traditioner och berättelser från när och fjärran. Hos oss finns utbildade pedagoger, präster och musiker som gärna samarbetar med skolorna i kommunen. Använd oss som resurs! Tillsammans skapar vi meningsfull samverkan.

Ett barn är inte ett kärl som ska fyllas utan en eld som ska tändas.

François Rabelais (1494-1553) fransk renässanspoet

Fråga oss om samverkan och program med skolan

Eva Berglund

Församlingspedagog

Mer om Eva Berglund

Arbetar med verksamhet riktad till skolan, unga ledare, konfirmander.

Putte Kihl

Musiker, Församlingsassistent

Kyrkopedagogik är upplevelsebaserad och anpassas helt efter målgruppen. Vidare överensstämmer den med skolans läroplan. Eleven får använda flera olika sinnen som främjar spontanitet och kreativitet. Kyrkopedagogik bygger på ett aktivt lärande utifrån tre grundpelare: dialog, delaktighet och helhet. Välkommen att boka ett kyrkopedagogiskt skolprogram och möjligheten att flytta en lektion till en annan miljö.