Selångers församling

Välkommen till vår församling. Vill du ha kontakt med oss ring 060-56 35 75. Öppettider pastorsexpeditionen: Mån-fre 8.00-16.00.

Nattvarden står uppdukad på altaret.

Morgonmässa

Torsdagar kl 8.30 i Granloholms kyrka. P.g.a coronarestriktioner endast 8 besökare i kyrkan. Anmälan via sms till 072-5776400.

Råttan Rut upptäcker kyrkan

Du som drabbats av sorg