Välkommen till Sätila/Ubbhult och Hyssna församlingar

Våra församlingar är en del av den kyrka som inte känner några gränser, utan sträcker sig mot alla människor och vill inlemma dem i en ny gemenskap med Gud och varandra. Vi är kallade att förkunna Guds härliga gärningar genom gudstjänst, själavård och undervisning och vittna om vår Herre i ord och handling.

Sätila/Ubbhult och Hyssna församlingar omfattar samhällena Sätila, Ubbhult och Hyssna, som ligger i Västergötland, ca 40 km från Göteborg. Vi är en del av Marks och Kinds kontrakt i Göteborgs stift.

Be en bön. Tänd ett ljus.

Till bönewebben