Samtal & stöd - Diakoni

En utsträckt hand, ett lyssnade öra - där finns våra diakoner i Sätila/Ubbhult och Hyssna församlingar

Samtal - Någon att tala med

Ibland behöver man prata med någon utomstående om sin livssituation. Du kan alltid boka ett enskilt samtal med någon av våra diakoner eller präster. Inga frågor eller problem är för stora eller för små.

Vi vill ge dig tid att lyssna och samtala.  Präster och diakoner erbjuder, i mån av tid, själavårdande och stödjande samtal under tystnadsplikt. Du är välkommen oavsett fråga eller storlek på problem och oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Kanske har du drabbats av sorg eller sjukdom, blivit arbetslös eller känner att du helt enkelt fastnat och har svårt att komma vidare . Kanske har du, tvärtom, varit med om någonting livsomvälvande och positivt. Eller så är du kanske intresserad av att diskutera livsåskådning och tro.

Ingen fråga är för liten eller för stor. Välkommen att boka tid, ring eller kontakta oss via e-post. 

Tystnadsplikt - bra att känna till

Både diakoner och präster har tystnadsplikt. Men bara präster har absolut tystnadsplikt – det betyder att de, under inga omständigheter, får föra vidare det som sagts under ett själavårdande samtal eller biktsamtal. Diakoner har däremot en anmälningsplikt, om det gäller barn som far illa.

Kontakt

I Sätila/Ubbhult finns diakon Lena Hugosson och i Hyssna diakon Annette Andreasson.

Läs mer på Svenska kyrkans gemensamma sidor:

En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.