Sätila kyrka

Sätila kyrka är byggd under flera omgångar med anor från medeltiden. I taket finns vackra målningar som i sina äldsta delar är från 1730-talet. Korsarmarna byggdes på 1900-talet och då tillkom fler målningar på både väggar och i tak. Sätila kyrka kallas ibland för ”änglarnas kyrka” eftersom de avbildade änglarna är så många att de är en utmaning att räkna. Altaruppsatsen är från slutet av 1600-talet och är, liksom kyrkan i sin helhet, full med symboler som visar på olika aspekter av tron på Jesus.