Några gamla gravstenar på en kyrkogård hjälps upp av trästörar.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Provning av gravvårdar

Här finns Centrala Gravvårdskommitténs rekommendationer för provning av gravvårdar.

De anordningar som eventuellt inte uppfyller säkerhetskraven kommer tillfälligt att säkras upp, alternativt läggas på marken, och därefter skickas ett informationsbrev till respektive gravrättsinnehavare.

När man som gravrättsinnehavare sedan har åtgärdat/låtit åtgärda en gravanordning, är det obligatoriskt att meddela detta till pastoratet, som därefter gör en slutkontroll.