Gudstjänst

Välkommen att vara med och fira Gudstjänst i våra församlingar. Varje söndag och helgdag samlas vi i Sätila kyrka, Ubbhults kapell och Hyssna kyrka. På sommaren har vi också gudstjänster i Hyssna gamla kyrka.

Sätila kyrka - här är det gudstjänst varje söndag kl 10 (med något undantag då gudstjänsten är på annan tid, se kalendern nedan). Under gudstjänsten är det en söndagsskolesamling för barnen. Ibland fikar vi tillsammans efter gudstjänsten.

Ubbhults kapell - här firar vi gudstjänst varje söndag kl 17. Efter gudstjänsten är det alltid kyrkkaffe.

Hyssna kyrka - här är det gudstjänst varje söndag kl 10 (med något undantag då gudstjänsten är på annan tid, se kalendern nedan). De flesta söndagar är det söndagsskola för barnen. Ibland fikar vi tillsammans efter gudstjänsten. Gudstjänsten från Hyssna webbsänds på församlingens YouTubekanal.

Gudstjänster på äldreboenden - Vi har gudstjänster på Klockaregården i Sätila och Stomsåker i Hyssna, se kalender för Klockaregårdens gudstjänster eller kalendern nedan.

Gudstjänst = En gudstjänst där vi möts och sjunger psalmer och andra sånger, ber, lyssnar på Guds Ord och en predikan. Ibland medverkar olika körer eller musikgrupper. 

Högmässa/Mässa = En gudstjänst som har allt det som finns med i en gudstjänst, där vi också firar nattvard tillsammans.

Ibland har dessutom gudstjänsterna någon särskild karaktär, till exempel Familjegudstjänster, då barngrupperna och körer medverkar, lovsångsgudstjänster eller musikgudstjänster av olika slag.

Vi firar gudstjänst och mässa tillsammans. Det betyder att alla behövs och att du gärna får vara med och bidra. Kontakta gärna våra präster och prata med dem om du är intresserad av att vara med och medverka, eller om du vill veta mer.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Gudstjänstkalender

Gudstjänsttider i Sätila/Ubbhult och Hyssna församlingar

Någon håller en korg fylld med sedlar.

Kollekter

Vid våra högmässor och gudstjänster på söndagar och andra kyrkliga helgdagar tas kollekt upp till olika ändamål.

Mer om gudstjänsten på Svenska kyrkans gemensamma sidor:

Gudstjänsten

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.