Foto: Alex & Martin/Ikon

Kyrkogård

En plats för stillhet.

Kyrkogården är...
… en plats för stillhet. I vördnad och respekt för de avlidnas liv, livserfarenhet och livskamp stäms vi till eftertanke och stillhet. Våra förfäders livsgärning ger oss perspektiv på vårt eget liv och på vad vi fyller det med.

… en plats för minnen. Samtidigt får vi tänka på hur kort vårt eget liv är, att antalet dagar här på jorden inte är oändligt. Därför bör vi ta vara på livet, så länge vi har det. Genom att minnas dem som gått före kan vi få hjälp att leva här och nu och därtill, i någon mån, bli förebilder för dem som kommer efter oss.

… en plats som inte bara öppnar minnenas arkiv efter nära och kära. Tanken öppnar även våra sinnen mot himlen och vägen dit. ”Sörj inte som dem som inte har något hopp…” skriver Paulus i bibeln.

Genom den kristna tron blir kyrkogården mer än en sorgens plats. Den kan, mitt i all saknad, bli en port till framtidshopp och livsglädje.

Välkommen till kyrkogårdarna!

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för ärenden som har med begravning och gravskötsel att göra.

Gravskötsel

Här hittar du prislista för gravskötsel och växter.

Begravning

I Norra Tjust ansvarar Svenska kyrkan för begravningsverksamheten på uppdrag av staten.

Följande begravningsplatserna finns i Norra Tjust pastorat:
i församlingarna Dalhem, Gamleby, Lofta, Loftahammar, Odensvi, Ukna, Västra Ed och Överum. 

Våra kyrkor

Här kan ni se bilder på våra kyrkor.