Foto: Alex & Martin/Ikon

Kyrkogårdar i Norra Tjust pastorat

Vi sköter kyrkogårdarna på uppdrag av staten, oavsett medlemskap eller livsåskådning.

Kyrkogården är...
… en plats för stillhet. I vördnad och respekt för de avlidnas liv, livserfarenhet och livskamp stäms vi till eftertanke och stillhet. Våra förfäders livsgärning ger oss perspektiv på vårt eget liv och på vad vi fyller det med.

… en plats för minnen. Samtidigt får vi tänka på hur kort vårt eget liv är, att antalet dagar här på jorden inte är oändligt. Därför bör vi ta vara på livet, så länge vi har det. Genom att minnas dem som gått före kan vi få hjälp att leva här och nu och därtill, i någon mån, bli förebilder för dem som kommer efter oss.

… en plats som inte bara öppnar minnenas arkiv efter nära och kära. Tanken öppnar även våra sinnen mot himlen och vägen dit. ”Sörj inte som dem som inte har något hopp…” skriver Paulus i bibeln.

Genom den kristna tron blir kyrkogården mer än en sorgens plats. Den kan, mitt i all saknad, bli en port till framtidshopp och livsglädje.

Välkommen till kyrkogårdarna!

Gravskick

En av de frågor som kommer när en nära anhörig avlider är vilken form av gravsättning man ska välja.

Gravskötsel

Här hittar du prislista för gravskötsel och växter.

Begravning

I Norra Tjust ansvarar Svenska kyrkan för begravningsverksamheten på uppdrag av staten.

Följande begravningsplatserna finns i Norra Tjust pastorat:
i församlingarna Dalhem, Gamleby, Lofta, Loftahammar, Odensvi, Ukna, Västra Ed och Överum. 

Våra kyrkor

Se bilder på våra kyrkor.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för ärenden som har med begravning och gravskötsel att göra.

Läs om begravning på Svenska kyrkans gemensamma sidor

Svenska kyrkans gemensamma webbsidor om begravning och sorg

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för dig som blir kvar. I kyrkan kan du dela sorgen med någon som lyssnar och förstår.