Foto: Julia Wennström

Barn, unga och föräldrar

Barn- och ungdomsarbete en naturlig del i församlingslivet. Svenska kyrkan inbjuder alla åldrar till olika grupper, verksamheter och arrangemang.