Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Dop, Vigsel och Begravning

En bebis i dopklänning. Någon håller i barnets hand.

Dop

Dopet - en högtid för både församling och familj. Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. I dopet får vi ett löfte om att Gud alltid har omsorg om oss. Det är en vacker och glad tradition, som bjuder in till gemenskap.

Vigsel

Vigseln - en av livets största händelser. När förälskelsen mognat och längtan efter att fördjupa gemenskapen tagit vid, då kommer ofta tankarna på vigseln som en naturlig följd.

Begravning

I Norra Tjust ansvarar Svenska kyrkan för begravningsverksamheten på uppdrag av staten.

Bokning och medlemsservice

Dop, vigsel, begravning, lokalbokning och medlemsärenden.