Foto: Marcus Hollenberg

Musik i pastoratet

Musik och sång är en källa till inspiration, vila, eftertanke och tro. Välkommen att både delta i pastoratets kyrkokörer och att ta del av ett rikt musikutbud.

                       Sång och musik

Du behöver verkligen inte vara sångutbildad för att sjunga i kör. Du behöver inte heller vara notkunnig för att få vara med. Det räcker mer än väl med att du känner glädje i att ”ta ton” och sedan låta din stämma ljuda precis som den är. Det blir kör när många bidrar tillsammans. Och då är det roligt!

VÄLKOMMEN TILL KYRKOKÖRERNA - för alla åldrar                            

Kyrkokörer

Välkommen till kyrkokörerna för alla åldrar.

Barnkörer

För dig som är 6-10 år.

Kontakta körledarna:

      I kalendariet hittar du  körövningar för Kyrkokörer och aktuella konserter.