Foto: Marcus Hollenberg

Musik i pastoratet

Musik och sång är en källa till inspiration, vila, eftertanke och tro. Välkommen att både delta i pastoratets kyrkokörer och att ta del av ett rikt musikutbud.

Vuxen verksamhet är tills vidare inställd på grund av rådande restriktioner.

                       Sång och musik

Du behöver verkligen inte vara sångutbildad för att sjunga i kör. Det räcker mer än väl med att du känner glädje i att ”ta ton” och sedan låta din stämma ljuda precis som den är. Det blir kör när många bidrar tillsammans. Och då är det roligt!
Man behöver inte heller vara notkunnig för att få vara med. Några sångare är det, andra inte.

Ibland slås körerna samman till en pastoratskör, för att kunna framföra verk som behöver många sångare.

I Norra Tjust pastorat finns både kyrkokörer och barn- och ungdomskörer. De medverkar då och då både i gudstjänster och med egna konserter, ibland vid lucia samt andra tillfällen.

 VÄLKOMMEN TILL KYRKOKÖRERNA - för alla åldrar                      

                            

Kontakta körledarna: