Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Gravskötsel

Här hittar du prislista för gravskötsel och växter.

En grav kan skötas av anhöriga. Men man kan även köpa gravskötseln.

I Gravkötselfolder finns uppgifter om de olika alternativ som erbjuds inom Norra Tjust pastorat, samt priserna för detsamma. Där finns även telefonnummer till gravhandläggare och vaktmästare.

Gravskötselfolder 2024

 

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för ärenden som har med begravning och gravskötsel att göra.