Foto: Marcus Hollenberg

Församlingar

Läs om våra kyrkor och församlingar.

Norra Tjust pastorat bildades 2007 genom en sammanläggning av de tre pastoraten: Gamleby - Odensvi - Lofta, Överum - Dalhem och Västra Ed - Ukna - Loftahammar och består av åtta församlingar.

Församlingarnas befolkningsunderlag är olika, de geografiska lägena skapar olika förutsättningar och inriktningar på arbets-, samhälls- och församlingsliv. Därför lever och verkar församlingarna på lite olika sätt. 

Dalhems kyrka

Dalhem

En medeltida förbindelseplats.

Gamleby kyrka

Gamleby

Visste du att Gamleby är det ursprungliga Västervik?

Lofta kyrka

Lofta

Ett av de äldre medeltida samhällena i pastoratet.

Loftahammar

Loftahammars församling präglas av närheten till Tjust skärgård och dess kustnära lantbruk.

Odensvi

En medeltida offerplats.

Ukna

En naturens pärla i miniatyr.

Västra Eds kyrka

Västra Ed

En gammal bruksort.

Överums kyrka

Överum

Ett världskänt samhälle i gammal bruksmiljö.