Foto: Alf Nyström

Kontakt

Välkommen att kontakta oss.

Personal i Norra Tjust pastorat

Följande personal arbetar inom pastoratets alla församlingar.

Bokning och medlemsservice

Dop, vigsel, begravning, lokalbokning och medlemsärenden.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för ärenden som har med begravning och gravskötsel att göra.

Foto: Julia Wennström