Foto: Malin Wringstad/Ikon

Medlemskap

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, där alla har rätt att få plats.

Kärnan i Svenska kyrkan är tron på en kärleksfull Gud, en uppstånden Kristus och en helig, livgivande Ande. Tron är en gåva, något att växa in i.

I de 2 200 församlingarna finns ett starkt lokalt engagemang och självbestämmande. 100 000 människor sjunger regelbundet i körer. Mer än 250 000 barn och ungdomar deltar i öppna förskolor, musikverksamhet och ungdomsgrupper. 

Din församling är en plats för samtal och eftertanke - men också för gemensam aktivitet och handling i frågor som är viktiga. Alla svenska kyrkans församlingar är unika och är i ständig rörelse. Du är välkommen med dina funderingar om glädjen, sorgen, livet och döden. Med allt det innebär att vara människa. I Svenska kyrkan finns ett rum och ett sammanhang där du kan ställa fråforna. Tillsammans letar vi efter svaren.

Svenska kyrkan har ett omfattande internationellt arbete med såväll katastrofinsatser som långsiktigt biståndsarbete och opinionsbildning. Svenska kyrkans mission arbetar med religionsdialog och mänskliga rättigheter.

Alla har har rätt till ett värdigt liv. Därför finns det sjukhuskyrkor och familjerådgivning, jourhavande prästerna, härbergena och soppköken. Därför agerar vi för att bygga skolor och sjukhus, gräva brunnar och bygga vägar runt om i världen. Dessutom finns vi där för människor som bor utomland med extra hem och en mötesplats.

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till allt det vi berättat om, och mycket mycket mer.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig. Välkommen!

Nattvard i en gudstjänst.

Vart går kyrkoavgiften?

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift.

Läs mer om medlemskap på Svenska kyrkans gemensamma webbsidor

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.