Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Verksamhet

Mötesplatser, sammankomster, aktiviteter, medmänsklighet mm - för alla åldrar.

Via menyn på gula listen ovan hittar du mer information om delar av församlingarnas arbete.