Foto: A Nyström

Verksamhet

Mötesplatser, sammankomster, aktiviteter, medmänsklighet mm - för alla åldrar.

Gudstjänster, barn- och vuxen verksamhet är tills vidare inställda på grund av rådande restriktioner.

Diakonimottagning : Gamleby församlingshem

                                       Måndagar 10-12

Via menyn på gula listen ovan hittar du mer information om delar av församlingarnas arbete.