Foto: Marcus Hollenberg

Verksamhet

Mötesplatser, sammankomster, aktiviteter, medmänsklighet mm - för alla åldrar.

Gudstjänster

Varje vecka firas många gudstjänster i pastoratets församlingar, ibland på någon vardag men främst under helgerna.

Musik i pastoratet

Musik och sång är en källa till inspiration, vila, eftertanke och tro. Välkommen att både delta i pastoratets kyrkokörer och att ta del av ett rikt musikutbud.

Barn, unga och föräldrar

Barn- och ungdomsarbete en naturlig del i församlingslivet. Här hittar du alla våra mötesplatser från det att man är nyfödd upp till skolåldern.

Konfirmation

Du är viktig! Välkommen som konfirmand i Norra Tjust pastorat.

Någon räcker över en kopp kaffe över ett fikabord.

Mötesplatser

Svenska kyrkan inbjuder till mötesplatser för alla åldrar. I våra församlingar finns många platser att mötas på. Tillfällen att möta varandra och Gud i samtalsgrupper, vid våra luncher eller pilgrimsvandringar m.m.

Diakoni

Församlingens diakonala verksamhet finns till för dig i livets alla skeenden. Grunden för den diakonala verksamheten är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus. Församlingarna bedriver diakoni på flera olika plan och stödjer människor i olika situationer.

Internationella arbetet

Församlingarna i Norra Tjust pastorat engagerar sig i internationellt arbete genom ACT Svenska kyrkan.