Foto: Alf Nyström

Livet och tron

Med jämna och ojämna mellanrum ställs vi alla inför t ex spännande, utmanande, svåra, oönskade och livsavgörande frågor. Ibland medför det att livet blir, minst sagt, trassligt.

På menyn ovan får du lite tankestoff till din bearbetning av några av alla frågor som livet ställer.

Dessa ämnesområden kommer att aktualiseras för dig, på olika sätt vid olika tillfällen. Några kommer under en period av livet. Andra återkommer i flera - och av olika anledningar.

Det går inte att med en axelryckning bara konstatera att ”nu har frågan infunnit sig”. Frågorna och ämnesområdena kräver mer än så av oss - om vi vill ta livet på allvar. Flera av dem formar till och med livet och är direkt livsavgörande. Vi kan inte stå neutrala i förhållande till dem.

På Svenska kyrkans nationella hemsida  omnämns ännu fler sidor av trons och församlingarnas liv.

Ta dig lite tid för reflektion omkring dessa frågor. Läs vad andra har tänkt. Hör gärna av dig, om du vill, så kan vi växa tillsammans i en konstruktiv dialog.