Foto: Magnus Aronson/Ikon

Aktuellt på kyrkogården

Vi tecknar nu nya gravskötselavtal.

Vårplantering kommer i slutet av mars.

 

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för ärenden som har med begravning och gravskötsel att göra.