Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kollovecka

Varje år inbjuder vi dig från förskoleklass upp till åk 3 att delta i kollodagar under 4 dagar i augusti. Kolloveckan för 2020 är ännu under planeringsstadiet. Mer information kommer under våren.

Barn och familj


Församlingsexpeditionen
Tel 0159 – 101 90
mariefreds.forsamling@svenskakyrkan.se

 

torbjorn.burvall@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde
Tel 0159 – 210 01
076-803 5501

anci.naslund@svenskakyrkan.se
Pedagog
Tel 0159 – 122 14/ barnlokalen
076-836 5800

josephine.hiller@svenskakyrkan.se
Öppna förskolan
Tel 0159 – 122 14/ barnlokalen

Carina Johansson c.johansson@svenskakyrkan.se
Kyrkfritids/Källan
Tel 0159-12214/barnlokalen