Gudstjänstliv

Söndagens gudstjänster

Kännetecknande för en kristen kyrka är att vi firar gudstjänst tillsammans. I Mariefreds församling firar vi gudstjänst både på söndagen och på vardagen

Veckans gudstjänster

Förutom söndagens gudstjänst firar vi ibland gudstjänst mitt i veckan

Gudstjänster på annan plats

Vi finns för dig i livets alla skeden

Gudstjänstliv

Carin.zetterberg@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde
Tel 076-8035501

Monia.thuresson@svenskakyrkan.se
Komminister/Präst
Tel 076-8035502

agnes.recksen@svenskakyrkan.se
Pastorsadjunkt
Tel 076-8001624


 
 mariefreds.forsamling@svenskakyrkan
 Tel 0159 – 101 90