Gudstjänstliv

Söndagens gudstjänster

Kännetecknande för en kristen kyrka är att vi firar gudstjänst tillsammans. I Mariefreds församling firar vi gudstjänst både på söndagen och på vardagen

Veckans gudstjänster

Förutom söndagens gudstjänst firar vi gudstjänst mitt i veckan

Gudstjänster på annan plats

Vi finns för dig i livets alla skeden

Gudstjänstliv


torbjorn.burvall@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde
Tel 0159 – 210 01
076-803 5501

elise.lindkvist@svenskakyrkan.se 
Präst
Tel 0159 -  218 23
076-8035502
 
 mariefreds.forsamling@svenskakyrkan
 Tel 0159 – 101 90