Foto: Ikon

Internationellt arbete

Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation. Vi ser varje människa som helig, med ett okränkbart människovärde. Vi ser människor som rättighetsbärare, inte behövande objekt. Detta präglar allt vårt arbete: vi vill stärka människors egen förmåga och möjlighet att förändra

Inom Mariefreds församling har vi en grupp som särskilt arbetar med
internationella frågor.
Vi samlar bl a in pengar till behövande samt ordnar ibland andra former av evenemang med internationellt tema. Många av de kollekter som tas upp under året går till ändamålet. Vill du vara med och göra skillnad i stort eller smått så är du välkommen att kontakta oss.

Här nedan kan du läsa om projketet ”Mentormammor” som vi samlar medel till nu.

Gabriel i El Veinte i Colombia berättar att han är jätterädd för våldet och konflikterna där han bor.
Foto: Thomas Ekelund/IKON

https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/p144