Foto: Ikon

Internationellt arbete

Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation. Vi ser varje människa som helig, med ett okränkbart människovärde. Vi ser människor som rättighetsbärare, inte behövande objekt. Detta präglar allt vårt arbete: vi vill stärka människors egen förmåga och möjlighet att förändra

Alla människor lever under samma himmel men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har ser verkligheten olika ut. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga världen över, långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid akuta katastrofer.

Inom Mariefreds församling har vi en grupp som särskilt arbetar med internationella frågor. Församlingen samlar in pengar till Act Svenska kyrkans arbete genom olika evenemang. Många av de kollekter som tas upp under året går också till Act. 

På dessa länkar kan du ta del av allt det som görs:
Det här gör vi - Act Svenska kyrkan
Kunskapsportalen Actum - Act Svenska kyrkan

Vill du vara med och göra skillnad i stort och smått?
Välkommen att kontakta diakon Marianne Lindgren 076 809 96 88
marianne.lindgren@svenskakyrkan.se

 

 

Gabriel i El Veinte i Colombia berättar att han är jätterädd för våldet och konflikterna där han bor.
Foto: Thomas Ekelund/IKON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapsportalen Actum.
Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma rättigheter, men verkligheten ser olika ut beroende på vem du är och var du bor. Med vår tro som grund lär vi oss tillsammans om den världsvida kyrkan, människors kamp för rättvisa och vad vi själva kan göra för att skapa förändring.

Kunskapsportalen Actum - Act Svenska kyrkan