Vuxna

Dagträffar

Varannan tisdag kl 13 ordnas träffar i församlingshemmet för daglediga i alla åldrar!

Föreläsningar

Vill Du ta del av andra människors livsresor, samtala om livet i stort och smått – välkommen till våra föreläsningskvällar!

Mariefreds konstgrupp

Vi träffas på söndagar och målar tillsammans. Kontakta Hans Fäldt om du vill vara med tel 0159-10917

Diakonigruppen

ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Se framåt - sorgegrupp

När man förlorat en anhörig kan det vara skönt och läkande att dela med sig av sina känslor och tankar med andra som har liknande erfarenheter.

Körer

Att sjunga i en kör kan vara rena hälsokuren. Kroppen syresätts, spänningarna släpper och stresshormonerna minskar

Besöksgruppen på fängelset/vuxna

medlemmarna i besöksgruppen gör en viktig insats för våra församlingsbor på kriminalvårdsanstalten Bondängen