Foto: Joakim Carlström /Ikon

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, beskrivs som kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Diakonigruppen

ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Lugna rummet

Att växa upp i en dysfunktionell familj där det t ex kan förekomma alkohol eller annat drogmissbruk är att leva under mycket svåra förhållanden.

Se framåt - sorgegrupp

När man förlorat en anhörig kan det vara skönt och läkande att dela med sig av sina känslor och tankar med andra som har liknande erfarenheter.

Internationellt arbete

Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation. Vi ser varje människa som helig, med ett okränkbart människovärde. Vi ser människor som rättighetsbärare, inte behövande objekt. Detta präglar allt vårt arbete: vi vill stärka människors egen förmåga och möjlighet att förändra