Sverige-Finsk verksamhet

 

Ruotsinsuomalainen toiminta Strängnäsin tuomiorovastikunnassa
 
Sverigefinsk församlingsverksamhet i Strängnäs domprosteri 

 

 

Palveleva puhelin - Svenska kyrkans finska telefonjour
Om du behöver samtala om din livssituation på finska erbjuder Svenska kyrkan dig finskspråkig själavård via telefon, Palveleva puhelin.
Svenska kyrkans finska telefonjour, Palveleva puhelin, är öppen varje kväll kl 21–24 för alla som vill samtala om sin livssituation på finska. Verksamheten bygger på anonymitet från bägge håll. Samtalen sker under tystnadsplikt och är kostnadsfria.

De frivilliga medarbetarna i jouren erbjuder samtalshjälp, men ingen terapi, expertråd eller färdiga lösningar. Trosfrågor diskuteras endast, om den som ringer själv önskar det. Samtliga medarbetare har fått grundutbildning i samtalshjälp och får kontinuerlig handledning och fortbildning.

Svenska kyrkans finska telefonjour har funnits sedan 1989. Samtalen är kostnadsfria. Verksamheten omfattar hela landet och bygger på insatser från ideella jourmedarbetare. Telefonjouren är medlem i Telefonsjälavården i 

Palveleva puhelin
Ruotsin kirkon Palvelevassa puhelimessa, 020-26 25 00, soittoosi vastaa suomenkielinen lähimmäinen. Voit keskustella elämäntilanteestasi kertomatta nimeäsi tai asuinpaikkaasi. Päivystäjä on vaitiolovelvollinen, tehtäväänsä koulutettu vapaaehtoinen. Palveleva puhelin päivystää joka ilta kello 21–24.

Keskustelun lähtökohtana Palvelevassa puhelimessa ovat soittajan esiin tuomat asiat. Palveleva puhelin tarjoaa soittajalle keskusteluapua, ei terapiaa eikä asiantuntijan neuvoja tai valmiita ratkaisuja. Halutessaan soittaja voi keskustella myös uskonnollisista kysymyksistä tai pyytää esirukousta.

Palveleva puhelin on toiminut vuodesta 1989. Palvelu on valtakunnallinen ja maksuton, sillä sen toiminta perustuu päivystäjien vapaaehtoistyöhön.

Lisätietoa Palvelevan puhelimen toiminnasta ja päivystäjän tehtävästä saa hiippakunnista sekä Ruotsin kirkon verkkosivulta.

 

 

Jos haluat yhteyden suomenkieliseen työntekijään, tai tarkempia tietoja paikallisseurakuntien ruotsinsuomalaisesta toiminnasta, ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Mariefredin seurakunta

0159-101 90
svenskakyrkan.se/mariefred
Tellervo Schweitz, 0159-122 24

Stallarholmenin seurakunta
0152-346 40
svenskakyrkan.se/stallarholmen
Maija Takalo, 070-695 55 25

Strängnäsin tuomiokirkkoseurakunta
0152-245 00
svenskakyrkan.se/strangnas
Raimo Leppänen, 0152-120 58
Anita Rantanen, 073-546 50 82

Åker-Lännan seurakunta
0159-348 40
svenskakyrkan.se/aker-lanna
Raija Othman, 0159-314 52