Foto: Susanne Segerholm

Musik

Musiken under året

Musiken är en av kyrkans grundpelare. Den kan öppna vägen mellan människor och det andliga och sätter oss i kontakt med vårt djupaste inre.

Körer

Att sjunga i en kör kan vara rena hälsokuren. Kroppen syresätts, spänningarna släpper och stresshormonerna minskar

Instrument

Här berättar vi mer om församlingens fina instrument i kyrkan, kapellet och församlingshemmet

Musik

 

Susanne.sand@svenskakyrkan.se
Kantor
076-803 5503

Kyrkokören Pax Mariae
övar onsdagar 19.00-21.00
För mer information
Eva Johansson ordförande
Tel 073-4497462
Körledare Susanne Sand 076-803 5503

Kör för hälsan
övar tisdagar udda veckor 11.00-12.00
För mer information kontakta:
Körledare Susanne Sand 076-803 5503

MiniPaxarna 
Vakant, mer information kommer

 

Vox
Vi repeterar var tredje tisdag kl 16-18 i Mariefreds kyrka.Ingen provsjungning, kontakta Susanne Sand för mer info.

Le Sandine
Är en damensemble som repeterar inför projekt, både gudstjänst och konsert. För provsjungning, kontakta Susanne Sand.