Meny

Kontakt

Bild: Bengt Rundgren

Församlingsexpeditionen
Bergsgatan 1, 647 30 Mariefred
Telefon 0159-101 90
Fax 0159-126 50
Telefontid: Tisdag, Onsdag,Torsdag kl 10.00-12.00 
E-post: mariefreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpeditionen 
Besöksadress:Ruddammsgatan
Leverensadress:Bergsgatan 1
647 30 Mariefred
Tel 0159 – 102 69 Telefontid: 13-14 Alla vardagar utom onsdagar
Fax 0159 - 211 43
Arbetsledare Tommy Mattsson
Tel 076-803 5506
E-post: mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Församlingshemmet
Bild: Bengt Rundgren

Församlingshemmet 
Djurgårdsgatan 11, 647 30 Mariefred
Värdinna/husmor Anna Blomstedt
Tel 0159 – 212 80
070-2930478
E-post: anna.blomstedt@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd
Ordf. i kyrkofullmäktige:Arne Stade tel. 072-2408499
Ordf. i kyrkorådet: Monica Johansson tel. 0704-979593

Här kan du se alla som sitter i kyrkofullmäktige och kyrkoråd

 
 
Pernilla Axelsson

Pernilla Axelsson

Mariefreds församling

Kanslist, Administration

Malin Baggströms

Malin Baggströms

Mariefreds församling

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Elise Bertilsson

Elise Bertilsson

Mariefreds församling

Kommininster

Anna Blomstedt

Anna Blomstedt

Mariefreds församling

Husmor

Torbjörn Burvall

Torbjörn Burvall

Mariefreds församling

Kyrkoherde

Peter Fors

Mariefreds församling

Dataskyddsombud

Mer om Peter Fors

Dataskyddsombud

Emilia Fäldt

Mariefreds församling

Skola-Ungdom-Konfirmander

Josephine Hiller

Josephine Hiller

Mariefreds församling

Layout församlingsbladet, Församlingshem, lokalvård, Öppna förskolan

Carina Johansson

Carina Johansson

Mariefreds församling

Assistent i barn- och ungdomsarbete

Suzanna Kroon Hahr

Suzanna Kroon Hahr

Mariefreds församling

Kantor

Gunnar Lind

Gunnar Lind

Mariefreds församling

Fängelsepräst

Mer om Gunnar Lind

Fängelsepräst

Marianne Lindgren

Marianne Lindgren

Mariefreds församling

Diakon.

Tommy  Mattsson

Tommy Mattsson

Mariefreds församling

Fastighets- och kyrkogårdsansvarig, Arbetsledare Kyrkogård

Helena Müller

Helena Müller

Mariefreds församling

Ekonom

Anci Näslund

Anci Näslund

Mariefreds församling

Församlingpedagog

Bengt Rundgren

Bengt Rundgren

Mariefreds församling

Anställd, Vaktmästeri

Susanne Sand

Susanne Sand

Mariefreds församling

Kantor

Tommy Skymberg

Tommy Skymberg

Mariefreds församling

Kyrkvaktmästare

Annica Sundkvist

Annica Sundkvist

Mariefreds församling

Pastoratsadjunkt