Kontakt

Församlingens expedition inryms tillfälligt i Församlingshemmet på Djurgårdsgatan 11, postadressen är dock den samma.

Foto: Bengt Rundgren

Församlingsexpeditionen har tillfälligt flyttat till barnverksamhetens lokaler i det gröna huset, Djurgårdsgatan 11, samma postadress som tidigare, Bergsgatan 1.

Telefon och besökstid from 1/1 2023: Mån,ons, tors kl 10-12 Tel nr 0159-10190
(vi finns på plats även utöver dessa tider, är dörren upplåst är du välkommen in)

Församlingsexpeditionen
Bergsgatan 1, 647 30 Mariefred
Telefon 0159-101 90
Telefontid: kl 10.00-12.00 Måndag, Onsdag,Torsdag 
E-post: mariefreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingshemmet
Foto: Bengt Rundgren

Kyrkogårdsexpeditionen 
Besöksadress:Ruddammsgatan
Leverensadress:Bergsgatan 1
647 30 Mariefred
Tel 0159 – 102 69 Telefontid: 10.00-12.00 Måndag, Onsdag, Torsdag
Arbetsledare Tommy Mattsson
Tel 076-803 5506
E-post: mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Församlingshemmet 
Djurgårdsgatan 11, 647 30 Mariefred
Värdinna/husmor Anna Blomstedt
Tel 0159 – 212 80
070-2930478
E-post: anna.blomstedt@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd
Ordf. i kyrkofullmäktige:Arne Stade tel. 072-2408499
Ordf. i kyrkorådet: Monica Johansson tel. 0704-979593

Här kan du se alla som sitter i kyrkofullmäktige och kyrkoråd