Kontakt

Foto: Bengt Rundgren

Församlingsexpeditionen
Bergsgatan 1, 647 30 Mariefred
Telefon 0159-101 90
Fax 0159-126 50
Telefontid: Tisdag, Onsdag,Torsdag kl 10.00-12.00 
E-post: mariefreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpeditionen 
Besöksadress:Ruddammsgatan
Leverensadress:Bergsgatan 1
647 30 Mariefred
Tel 0159 – 102 69 Telefontid: 13-14 Alla vardagar utom onsdagar
Fax 0159 - 211 43
Arbetsledare Tommy Mattsson
Tel 076-803 5506
E-post: mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Församlingshemmet
Foto: Bengt Rundgren

Församlingshemmet 
Djurgårdsgatan 11, 647 30 Mariefred
Värdinna/husmor Anna Blomstedt
Tel 0159 – 212 80
070-2930478
E-post: anna.blomstedt@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd
Ordf. i kyrkofullmäktige:Arne Stade tel. 072-2408499
Ordf. i kyrkorådet: Monica Johansson tel. 0704-979593

Här kan du se alla som sitter i kyrkofullmäktige och kyrkoråd