Förskola, Skola - Kyrka

”Vad jag är glad att jag har dig, vad jag är glad att jag har mig, vad jag är glad att vi har oss -och jätte bra är det förstås, att vi får träffas varje dag och va tillsammans du och jag- för ingen, nej ingen vill va ensam”

Vi i församlingen har ett unikt och mycket gott samarbete med Mariefreds skolor. Varje vecka finns vår ungdomsansvarige på plats på senareskolan. Vi möter ungdomarna i deras vardag och ger möjlighet och tid för stöd och samtal.

Flera olika årskurser möter vi under året när vi Allhelgonavandrar, leker Kyrkdetektiver i kyrkan, firar Internationella Barndagen mm.

Några gånger per termin får vi också besök av förskolor och fritidsgrupper som är nyfikna på kyrkan och de kyrkliga högtiderna -vi ställer gärna upp och berättar och visar för nyfikna ögon och öron. Vill du som pedagog besöka oss med en barngrupp så tag kontakt med oss på församlingsexpeditionen på tel 0159-10190.

Ungdomar

emilia.faldt@svenskakyrkan.se
Ungdomar/ledarskola/konfirmander
Tel 076-8036165

anci.naslund@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog
076-836 5800

marianne.lindgren@svenskakyrkan.se
Diakon
076-8099688

monia.thuresson@svenskakyrkan.se
Präst
076-8035502