Ungdomar

Ungdomscafé och KU

Vill du lära känna nya människor, nyfiken på livet, ha en plats där Du får vara Du? Välkommen att hänga med oss! Läs mer nedan.

Konfirmation 2023-2024, Anmälan är nu stängd!

Vi har glädjande 67 ungdomar anmälda till konfirmationsåret 23-24. Vid frågor, kontakta emilia.faldt@svenskakyrkan.se För vem? Du som går i årskurs 8, eller är äldre, är välkommen att vara med i församlingens konfirmandgrupp. Du behöver inte vara döpt eller tillhöra Svenska kyrkan. Hela konfirmandtiden är helt kostnadsfri inklusive måltider och ev. resor. Av erfarenhet vet vi att en del ungdomar inte känner att de passar in. Själva kärnan i vår verksamhet och i det kristna budskapet är att det finns en plats för alla – och det gör vi allt vi kan för att förmedla och efterleva. Det finns en stor flexibilitet kring hur ett konfirmandår kan se ut!

Ungdomsledare/ledarutbildning

Vill Du utveckla Dig själv som ledare och person, vill Du ha möjlighet att jobba inom församlingen under t ex kolloveckan och som konfirmandledare – anmäl Dig till vår ledarutbildning! Vi erbjuder föreläsningar, studiebesök, en härlig gemenskap mm. Du behövs i Svenska kyrkan. Läs mer nedan.

Lugna rummet

Att växa upp i en dysfunktionell familj där det t ex kan förekomma alkohol eller annat drogmissbruk är att leva under mycket svåra förhållanden.