Barn och familj

Öppna förskolan

Välkommen till Öppna förskolan!

Sommarkul 11 aug kl 9.00-16.00

Vi inbjuder dig som är 7-10 år (född år 2012-2015) att delta på sommarkul torsdag 11 aug kl 9.00-16.00

Skola - Kyrka

”Vad jag är glad att jag har dig, vad jag är glad att jag har mig, vad jag är glad att vi har oss -och jätte bra är det förstås, att vi får träffas varje dag och va tillsammans du och jag- för ingen, nej ingen vill va ensam”