Kyrkobyggnader

I Mariefred ligger kyrkan mitt i byn, väl synlig för alla som kommer hit. Den plats där kyrkan ligger är densamma, som de kartusianermunkarna som på 1400-talet grundade klostret Pax Mariae, valde att bygga sitt kapell på. På en höjd strax utanför de centrala delarna av Mariefred, ligger Kärnbo kyrkoruin. Under sommar fungerar denna väl bevarade ruin, som ett av församlingens gudstjänstrum. Mitt inne i de äldsta och centrala delarna av Mariefred, vid Kungshustorget, ligger församlingshemmet där vi under en stor del av året firar våra vardagsmässor och mitt på kyrkogården ligger gravkapellet.