Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Arne Stade
Kyrkofullmäktiges ordförande Tel 072-2408499

Monica Johansson
Kyrkorådets ordförande
Tel 0704-979593

Vårt Kyrkoråd:

    Ordinarie

 • Ordf Monica Johansson
 • Anna-Christina Berggren
 • Margareta Wolgast
 • Jaya Lindqvist Roos
 • Arne Stade
 • Hans Fäldt
 • Evelina Fäldt
 • V.ordf. Tomas Fors
 • Karin Gold Cox
 • Thomas Dittrich
 • Kh Torbjörn Burvall

  Ersättare:

 • Sven Düring
 • Bo Månsson
 • Mari-lotte Seth
 • Per Vassberg
 • Maj-Britt Magnusson

Vårt kyrkofullmäktige:

    ORDINARIE:

 • Ordf Arne Stade
 • Magnus Holmstedt
 • Hans Fäldt
 • Maj-Britt Magnusson
 • Marie-Lotte Seth
 • Tomas Fors
 • Karin Gold Cox
 • Per Vassberg
 • Maria Nerby
 • Margareta Wolgast
 • Jaya Lindqvist Roos
 • Bo Månsson
 • V. ordf Anna Christina Berggren
 • Sven Düring
 • Lennart Nilsson
 • Monica Johansson
 • Thomas Dittrich
 • Åke Norell
 • Tina Gillberg

    ERSÄTTARE

 • Stig Eriksson
 • Lidia Hernandez Strömberg
 • Birgit Eriksson
 • Peter Fors
 • Inga-Britt Fors
 • Jan Borgö
 • Lillemor Klevenfeldt
 • Agneta Berger
 • Tellervo Schweitz
 • Dan Plichta
 • Kent Johansson
Delar av kyrkorådet

Protokoll från senaste kyrkoråd och kyrkofullmäktigesammanträdet finns att ladda ner här:

Protokoll från sammanträdet med kyrkorådet 2020.12.08

Protokoll från sammanträdet med kyrkorådet 2020.10.20

Protokoll från sammanträdet med kyrkorådet 2020.04.21

Protokoll från sammanträdet med kyrkorådet 2020.03.17

Protokoll från sammanträdet med kyrkorådet 2020.02.04

Protokoll från sammanträdet med kyrkorådet 2019.12.11

Protokoll från sammanträdet med kyrkorådet 2019.10.22

Protokoll från sammanträdet med kyrkorådet 2019.09.24

Protokoll från sammanträdet med kyrkorådet 2019.08.27

Protokoll från sammanträdet med kyrkorådet 2019.06.11

Protokoll från sammanträdet med kyrkorådet 2019.04.09

Protokoll från sammanträdet med kyrkorådet 2019.02.26

Protokoll från sammanträdet med kyrkorådet 2019.01.22

 

Protokoll från kyrkofullmäktigesammanträdet nov-2020

Protokoll från Kyrkofullmäktigesammanträdet maj-2020

Protokoll från Kyrkofullmäktigesammanträdet nov-2019

Protokoll från Kyrkofullmäktigesammanträdet maj-2019

 

Önskar du ta del av tidigare års protokoll kan du få dem per mail mariefreds.forsamling@svenskakyrkan.se
eller så är du välkommen in till expeditionen.