Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lekeryds församling

Välkommen till Lekeryds församling! Här på vår hemsida skriver vi om gudstjänster och annat spännande som händer i vår församling och i Svarttorps, Järsnäs och Lekeryds kyrkor.

Kristus är uppstånden!
Ja, han är sannerligen uppstånden!

Kristusropet har ljudit idag över världen och så också i Lekeryds församling! Glad Påsk!

Kristus är uppstånden! Altaret är åter klätt!