Kontakta stiften

Nomineringsgrupper kan vända sig till stiftens valhandläggare för hjälp i olika frågor.

Stiften står i bokstavsordning:

Göteborgs stift

Box 11937, 404 39 Göteborg
Besöksadress/leveransadress: Lilla Bommen 1
Tel 031-771 30 00
e-post: val.gbg@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Holger Sandelin, holger.sandelin@svenskakyrkan.se tel 031- 771 30 15
Nina Ejderlind, nina.ejderlind@svenskakyrkan.se  
Carl Kraft, carl.kraft@svenskakyrkan.se

Härnösands stift

Box 94, 871 22 Härnösand
Besöksadress/leveransadress: Universitetsbacken 1
Tel 0611-254 00
e-post: harnosand.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift

Karlstads stift

Box 186, 651 05 Karlstad
Besöksadress/leveransadress: Residenstorget 1
Tel 054-17 24 00
e-post: karlstads.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift

Maria Lindqvist, maria.lindqvist2@svenskakyrkan.se 
Ingela Stålhandske, ingela.stalhandske@svenskakyrkan.se
Anna Blomquist, anna.blomquist@svenskakyrkan.se 

Linköpings stift

Box 1367, 581 13 Linköping
Besöksadress/leveransadress: Ågatan 65
Tel 013-24 26 00
e-post: linkopingsstift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Luleå stift

Box 942, 971 28 Luleå
Besöksadress/leveransadress: Stationsgatan 40
Tel 0920-26 47 00
e-post: luleastift.kyrkoval@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/luleastift

Åsa Björkman, tel 0920-26 47 38
Sofia Larsson, tel 0920-26 47 64
Heidi Stenberg, tel 0920- 26 47 00

Lunds stift

Box 32, 221 00 Lund
Besöksadress/leveransadress: Kraftstorg 12 B
Tel 046-15 55 00
e-post: lundsstift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift

Skara stift

Box 173, 532 23 Skara
Tel 0511-262 00
e-post: skara.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/skarastift

Stockholms stift

Box 16306, 103 25 Stockholm
Besöks/leveransadress: Klara södra kyrkogata 1
Tel 08-508 940 00
e-post: kyrkovalstockholmsstift@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Jan-Åke Engfors, janake.engfors@svenskakyrkan.se tel  08-508 940 49
Rikard Johansson, rikard.johansson@svenskakyrkan.se tel 08-508 940 89
Lena Andersson, lena.andersson@svenskakyrkan.se tel 08-508 940 41
Adela Costello, adela.costello@svenskakyrkan.se tel 08-508 940 25
Staffi Lontos, staffi.lontos@svenskakyrkan.se tel 08-508 940 83

Strängnäs stift

Box 84, 645 22 Strängnäs
Besöks/leveransadress: Gyllenhjelmsgatan 2
Tel 0152-234 00
e-post: strangnas.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/strangnasstift

Valansvarig - Jessica Engström, jessica.engstrom@svenskakyrkan.se tel 0152-234 39
Stiftsjurist - Ulrika Skymberg, ulrika.skymberg@svenskakyrkan.se tel 0152-234 15

 

Uppsala stift

Box 1314, 751 43 Uppsala
Besöks/leveransadress: Dragarbrunnsgatan 71
Tel 018-68 07 00
e-post: uppsalastift.kyrkoval@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

Johanna Blomkvist, johanna.blomkvist@svenskakyrkan.se tel 018-68 07 14

Visby stift

Box 1334 , 621 24 Visby
Besöks/leveransadress: Norra kyrkogatan 3 A
Tel 0498-40 49 00
e-post: kyrkovalvisby.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/visbystift

Eva Enetjärn, tel 0498-404919
Ulrika Holmberg, tel 0498-404926
Weronica Östman, tel 0498-404931

Västerås stift

Postadress: Box 7, 721 03 Västerås
Besöks/leveransadress: Västra kyrkogatan 9
Tel 021-17 85 00
e-post: kyrkoval.vasterasstift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Matilda Gärd, matilda.gard@svenskakyrkan.se tel 021-17 85 22

Växjö stift

Box 527, 351 06 Växjö
Besöks/leveransadress: Risingevägen 1, Östraboliden, 352 40 Växjö
Tel 0470-77 38 00
e-post: vaxjostift.kyrkoval@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vaxjostift

Emma Wallin, emma.wallin@svenskakyrkan.se tel 0470-77 38 07