Skapad:2012-09-18 14:20:00

Som kyrkoarbetare möter vi ibland barn och unga som är i behov av extra uppmuntran. Biskop Martins födelsedagsfond kom till för just detta syfte. I samband med biskopens 50-årsdag den 1 mars 2012 inrättades en fond för att ge ekonomisk hjälp till barn och ungdomar boende i Linköpings stift.

Läs mer
Migrantarbetare

Migrantarbetare utanför St. John's Cathedral i centrala Hongkong Foto: Fredrik Olofsson

Skapad:2015-02-12 21:05:00

Vill du under hösten 2015 vara 4 månader i Hongkong och arbeta som volontär? Bethune House är ett skyddat boende för kvinnliga migrantarbetare och där kan du få arbeta som volontär.

Läs mer om Volontär i Hongkong
Skapad:2015-02-13 15:07:00

Styrelsen för Vadstena folkhögskola beslutade den 13 februari 2015 att musiklinjen blir kvar under läsåret 2015/16 i väntan på en ny utredning kring finansiering och huvudmannaskap. I övrigt beslutade styrelsen om åtgärder för att få folkhögskolan i ekonomisk balans under 2016.

Läs mer om Musiklinjen kvar i väntan på ny utredning

Foto: Börje Svensson

Skapad:2013-05-20 12:22:00

Det är nu dags att föreslå vem som ska tilldelas stipendiet för 2014. Förslag lämnas till Stiftsstyrelsen senast 10 april. Utdelning av stipendium sker på stiftsfullmäktige 29 maj 2015.

Läs mer
Skapad:2015-02-03 08:45:00

Nästa öppna föredrag är den 14 mars på Linköpings stadsbibliotek. "Film som den fattiges terapi", föreläsning av Tomas Axelson, lektor i religionsvetenskap och filmforskare.

Läs mer
Skapad: 2015-01-27 13:28:00

Pastor Péter Bakay är verksam i det södra stiftet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Ungern, ett vänstift till Linköpings stift.

Vid en minnesceremoni den 19 januari i Budapest uppmärksammades 70-årsdagen av den svenske diplomaten Raoul Wallenbergs försvinnande.

"This year’s awards went to Lutheran pastor Péter Bakay, director of the church’s Roma mission, Episcopal pastor Albert Durkó, head of the Hungarian Episcopalian Church’s national Roma mission, Reformed prison pastor Jonathan Sándor Szénási, history teacher and textbook author Gyula Hosszú, history teacher and Holocaust exhibition organiser Mária Baráth, and the municipal government of the town of Vác for its assistance to the Roma community and its support in preserving Jewish culture."

 

Läs mer
Bogdan Bartnikowski, 82, överlevde fångenskapen i Auschwitz. Här fotograferad av Reuters i december 2014 med ett foto på sin familj.

Bogdan Bartnikowski, 82, överlevde fångenskapen i Auschwitz. Här fotograferad av Reuters i december 2014 med ett foto på sin familj. Foto: Kacper Pempel/TT

Skapad:2015-01-27 10:51:00

Idag är det 70 år sedan förintelselägret Auschwitz befriades. ”Den internationella minnesdagen för förintelsens offer markerar slutet på en av vår tids värsta fasor. Dessa grymheter får aldrig falla i glömska”, skriver Svenska kyrkans biskopar i ett uttalande idag på förintelsens minnesdag.

Läs hela uttalandet>>

 

Prästvigning 2015

Prästvigning 2015 Foto: Emanuel Eriksson

Skapad:2015-01-25 10:54:00

Den 25 januari 2015 vigdes tre män och tre kvinnor till präster i Linköpings stift. Vigningsgudstjänsten hölls i Linköpings domkyrka under ledning av biskop Martin Modéus.

Läs mer om Linköpings stift har fått sex nya präster

Vi agerar gemensamt mot hat och för fred

Företrädare för olika religioner och trossamfund i Sverige tar avstånd från användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld och aggressivitet.

Alla församlingar som vill kan delta i manifestationen genom att under helgen den 30 januari – 1 februari 2015 läsa upp uttalandet från Sveriges interreligiösa råd i samband med bön eller gudstjänst.

Läs mer

Svenska kyrkan vill hjälpa alla människor i nöd, oavsett medborgarskap.

Svenska kyrkan vill hjälpa alla människor i nöd, oavsett medborgarskap. Foto: Kristina Strand Larsson

Skapad:2014-12-01 13:20:00

Allt fler fattiga EU-migranter befinner sig i Sverige. Många är romer från Rumänien eller Bulgarien. Svenska kyrkan ser alla människor som skapade till Guds avbild och med rätt till ett liv i värdighet. Därför vill vi engagera oss för denna grupp.

Läs mer om Svenska kyrkans arbete för och med EU-migranter

  

Skapad:2014-09-23 09:43:00

Biskop Martin har nu släppt sin andra fördjupningsartikel i serien om Kyrkosyn i Linköpings stift.

Läs mer om Ny artikel av biskop Martin - Kyrkosyn: Gudsrikesvisionen

Foto: Emanuel Eriksson/Royne Mercurio

Skapad:2014-09-22 15:17:00

I inledningstalet till stiftsfesten berättade biskop Martin att han bestämt sig för att från och med nu äta köttfri fredagslunch. Han utmanade oss att göra detsamma.

Läs mer om Biskop Martin uppmanar till #köttfrifredagslunch
Teater Laikos tillsammans med Maria Tanzi, 9 år från Linköping

Teater Laikos tillsammans med Maria Tanzi, 9 år från Linköping Foto: Emanuel Eriksson

Skapad:2014-01-29 15:04:00

Över 2000 personer samlades i Vadstena till stiftfest med ekoteologiskt tema "Dela Guds kärlek till världen".

Läs mer

 

Foto: Mats A Sverker

Skapad:2014-09-08 20:43:00

Stiftsstyrelsen i Linköpings stift har fattat beslut om fördelning av 70,6 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) år 2015. Av stiftets 282 kyrkor och kapell får 90 ta del av ersättningen detta år. Stiftsstyrelsens beslut för 2015 gäller totalt 193 projekt.

Läs mer om Fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning 2015

Foto: Mats A Sverker

Skapad:2014-06-19 13:46:00

Ett nytt steg i utforskande av ordensliv har tagits inom Svenska kyrkan och i Linköpings stift.

Läs mer om Ett kyrkohistoriskt nytt steg

Årsberättelse för Linköpings stift

Stiftsstyrelsens strategidokument 2015-2018

 

Adress

Skapad: 2008-10-22 00:00:00
Svenska kyrkan, Linköpings stift
Box 1367
581 13 Linköping

Stiftskansliet:
Besöksadress: Ågatan 65, Linköping 
Telefon 013-24 26 00(vx)
Telefax 013-14 90 95
linkopingsstift@svenskakyrkan.se
 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Stiftsnytt är ett nyhetsbrev för dig som är anställd, förtroendevald eller ideell församlingsmedarbetare i Svenska kyrkan i Linköpings stift.

Börja prenumerera

Läs senaste Stiftsnytt

 

//