Gud, vi ber för våra medmänniskor i Nepal som drabbats av jordbävningen,
för alla som förlorat sina kära,
för alla som hoppas och söker efter överlevande,
för räddningsarbetare som kämpar mot klockan.
Vi ber om hopp i hopplösheten och en aning av ljus när allt är mörkt. 

Skogsfastigheten Högby 7:1, Mjölby kommun är till salu

Gården Käxelvik, Finspångs kommun är till salu

Foto: Åsa Hultegård

Skapad:2015-04-28 13:56:00

Åsa Hultegård från Södra Vedbo pastorat deltar i ett volontärprogram på Älvsby folkhögskola i Luleå stift. Under tre månader jobbar hon på förskola i Mbeye i Konde stift i Tanzania. Du kan också bli volontär - sök innan 1 juni!

Läs mer
Internationell inspirationsdag 18 april 2015 Matteusgården, Norrköping

Internationell inspirationsdag 18 april 2015 Matteusgården, Norrköping Foto: Linnéa Hultegård

Skapad:2015-04-20 22:07:00

Den internationella inspirationsdagen bjöd inte bara på vackert vårväder utan även på gäster från när och fjärran. Det kom besök från Filippinerna, Namibia och Tanzania under dagen. 85 internationellt engagerade från hela stiftet slöt upp den 18 april när Svenska kyrkan i utlandet och det internationella arbetet hade en gemensam träff i Matteusgården i Norrköping.

Läs mer om Internationell inspirationsdag 18 april i Matteusgården

Kyrkan ska stå på kärlekens sida

Kristen tro motarbetar inte kärlek. Det vore att motarbeta själva kärnan i det vi tror på.

Den kristna teologi som jag känner igen i Bibeln och i Jesu ord har en helt annan syn på kärlek än vad debattartikeln uttrycker.

 

Foto: Max Boschini /Flickr

Skapad:2014-09-23 13:22:00

Med Dela tro – dela liv vill Svenska kyrkan ge människor i alla åldrar möjlighet att växa och utvecklas i sin förmåga att samtala om och leva i tro.

Läs mer
Logga för ärkebiskopens podcast Tala till punkt med ärkebiskopen

Skapad:2015-04-07 08:15:00

Ärkebiskop Antje Jackelén startar under våren en podcast där hon vill samtala om existentiella frågor, kristen tro, och det goda samhället.

Läs mer om podcasten Prata till punkt med ärkebiskopen >>
Skapad:2014-06-04 15:34:00

I Linköpings stift pågår sedan några år ett större arbete kring kyrkosyn - vad det är att vara kyrka i vårt stift, i vår tid. Arbetet leds av biskop Martin Modéus och tar sig uttryck i överläggningsdagar, artiklar och arbetsmaterial.

Läs mer om Vad är det att vara kyrka i Linköpings stift?

Foto: Magnus Aronson /IKON

Läs mer om medlemskap

Skapad: 2015-03-23 21:08:00

Med Dagens Nyheter den 21 mars 2015 följde en bilaga om Svenska kyrkans arbete med migration och integration. Bilagan var en del av kampanjen #görinteskillnadpåmänniskor med texter av ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Eva Brunne, en intervju med Zinath Pirzadeh, och goda exempel på hur man hjälpa människor på flykt.

Klicka för att läsa bilagan som blädderbar pdf på webben.

Läs mer
Skapad:2015-03-23 21:11:00

69 procent av stiftets samtliga invånare var medlemmar i Svenska kyrkan 2014-12-31, en minskning med 1,2 procent jämfört med föregående år. - Varje människa som lämnar kyrkan är en stor förlust som vi naturligtvis är ledsna för, säger biskop Martin Modéus i en artikel publicerad i Corren den 21 mars.

Läs mer

 

Prästvigning 2015

Prästvigning 2015 Foto: Emanuel Eriksson

Skapad:2015-01-25 10:54:00

Den 25 januari 2015 vigdes tre män och tre kvinnor till präster i Linköpings stift. Vigningsgudstjänsten hölls i Linköpings domkyrka under ledning av biskop Martin Modéus.

Läs mer om Linköpings stift har fått sex nya präster

Vi agerar gemensamt mot hat och för fred

Företrädare för olika religioner och trossamfund i Sverige tar avstånd från användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld och aggressivitet.

Alla församlingar som vill kan delta i manifestationen genom att under helgen den 30 januari – 1 februari 2015 läsa upp uttalandet från Sveriges interreligiösa råd i samband med bön eller gudstjänst.

Läs mer

Foto: Gustaf Hellsing

Skapad:2014-12-01 13:20:00

Idag pågår hjälpverksamhet för utsatta EU-migranter i flera församlingar. Det kan handla om bostäder inomhus eller uppställningsplatser för husvagnar, skydd för utsatta kvinnor, skolgång för barn, akut hälsovård, mat för dagen eller psykosocialt stöd. Svenska kyrkan försöker påverka för att utsatta EU-migranter ska få en bättre situation i Sverige, och ger också stöd till ett projekt i Moldova i Rumänien. Du kan också vara med och bidra!

Läs mer om stöd till EU-migranter >>

  

Skapad:2014-09-23 09:43:00

Biskop Martin har nu släppt sin andra fördjupningsartikel i serien om Kyrkosyn i Linköpings stift.

Läs mer om Ny artikel av biskop Martin - Kyrkosyn: Gudsrikesvisionen

Foto: Emanuel Eriksson/Royne Mercurio

Skapad:2014-09-22 15:17:00

I inledningstalet till stiftsfesten berättade biskop Martin att han bestämt sig för att från och med nu äta köttfri fredagslunch. Han utmanade oss att göra detsamma.

Läs mer om Biskop Martin uppmanar till #köttfrifredagslunch
Teater Laikos tillsammans med Maria Tanzi, 9 år från Linköping

Teater Laikos tillsammans med Maria Tanzi, 9 år från Linköping Foto: Emanuel Eriksson

Skapad:2014-01-29 15:04:00

Över 2000 personer samlades i Vadstena till stiftfest med ekoteologiskt tema "Dela Guds kärlek till världen".

Läs mer

 

Foto: Mats A Sverker

Skapad:2014-09-08 20:43:00

Stiftsstyrelsen i Linköpings stift har fattat beslut om fördelning av 70,6 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) år 2015. Av stiftets 282 kyrkor och kapell får 90 ta del av ersättningen detta år. Stiftsstyrelsens beslut för 2015 gäller totalt 193 projekt.

Läs mer om Fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning 2015

Foto: Mats A Sverker

Skapad:2014-06-19 13:46:00

Ett nytt steg i utforskande av ordensliv har tagits inom Svenska kyrkan och i Linköpings stift.

Läs mer om Ett kyrkohistoriskt nytt steg

Årsberättelse för Linköpings stift

Stiftsstyrelsens strategidokument 2015-2018

 

Adress

Skapad: 2008-10-22 00:00:00
Svenska kyrkan, Linköpings stift
Box 1367
581 13 Linköping

Stiftskansliet:
Besöksadress: Ågatan 65, Linköping 
Telefon 013-24 26 00(vx)
Telefax 013-14 90 95
linkopingsstift@svenskakyrkan.se
 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Stiftsnytt är ett nyhetsbrev för dig som är anställd, förtroendevald eller ideell församlingsmedarbetare i Svenska kyrkan i Linköpings stift.

Börja prenumerera

Läs senaste Stiftsnytt

//