Föredrag, gudstjänster, musik, teater, marknad och aktiviteter - en dag för hela familjen! Läs mer

Foto: Mats A Sverker

Skapad:2014-09-08 20:43:00

Stiftsstyrelsen i Linköpings stift har fattat beslut om fördelning av 70,6 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) år 2015. Av stiftets 282 kyrkor och kapell får 90 ta del av ersättningen detta år. Stiftsstyrelsens beslut för 2015 gäller totalt 193 projekt.

Läs mer om Fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning 2015

Foto: LFC

Skapad:2014-06-01 23:04:00

Linköpings stift tillsammans med LFC erbjuder sommaren 2015 konfirmationsläger på stiftsgården Vårdnäs.

Läs mer

 

Foto: Mats A Sverker

Skapad: 2014-08-04 10:49:00

Den 6 juni 2014 avlade Therése Olsson klosterlöften i Linköpings domkyrka. Under hösten ges två föredrag om klosterliv i Svenska kyrkan.

Läs mer

Foto: Mats A Sverker

Skapad:2014-06-19 13:46:00

Ett nytt steg i utforskande av ordensliv har tagits inom Svenska kyrkan och i Linköpings stift. Den 6 juni, på dagen sextio år efter Svenska kyrkan fick sin första nunna, avlade Therése Olsson sina klosterlöften i Linköpings domkyrka med önskan att som präst och kvinna i Svenska kyrkan söka förnya ett liv i Jesu Kristi efterföljd genom daglig bön och utgivande tjänst mitt i staden. Högtidsgudstjänsten, som fylldes med mycket sång, musik och värme, leddes av stiftets biskop Martin Modéus.

Läs mer om Ett kyrkohistoriskt nytt steg
Skapad:2014-06-05 10:04:00

Lagom till pingst, andens högtid, publiceras en artikel med biskop Martins iakttagelser, påståenden och frågor kring begreppet andlighet.

Läs mer om Ny artikel av biskop Martin Modéus - Kyrkosyn: Relation och andlighet
Margareta Lindberg, stiftspedagog, Annica Elebjörk Broman, kmus (kyrkomusiker), Karin Wall-Källming, stiftsmusiker, Nils-Gunnar Karlson, KMR, lärare på orgelspelarkurs, Ingela Jansson, församlingspedagog, Anders Krantz, kmus, Helena Larsson, kmus, Gustaf Lennman, kmus, Evelina Ronestjärna,kmus, Lars Åberg, domkyrkoorganist, Lisa Karlsson, kmus, Maria Andersson, kmus och Martin Modéus, biskop.

Margareta Lindberg, stiftspedagog, Annica Elebjörk Broman, kmus (kyrkomusiker), Karin Wall-Källming, stiftsmusiker, Nils-Gunnar Karlson, KMR, lärare på orgelspelarkurs, Ingela Jansson, församlingspedagog, Anders Krantz, kmus, Helena Larsson, kmus, Gustaf Lennman, kmus, Evelina Ronestjärna,kmus, Lars Åberg, domkyrkoorganist, Lisa Karlsson, kmus, Maria Andersson, kmus och Martin Modéus, biskop.

Skapad:2014-06-18 08:22:00

Den 10 juni 2014 hölls för första gången en examenshögtid i Linköpings stift för nyutexaminerade kyrkomusiker och församlingspedagoger. Efter sändningsmässa i Linköpings domkyrka intogs middag i biskopsgården.

Läs mer om Examenshögtid för kyrkomusiker och församlingspedagoger 10 juni
Fr v Sr Judith Blackburn från Society of Saint Margareth, Fredrik Bäckhjem Hellberg till Vifolka: Veta, Viby, V Harg och Ö Tollstads församlingar, Folkungabygdens pastorat, Heidi Hermansson till Aneby, Askeryd, Frinnaryd, Lommaryd, Haurida-Vireda församlingar, Aneby pastorat,  Ulf Svensson till Säby, Linderås, Adelövs församlingar, Tranås pastorat, biskop Martin Modéus, Susanne Elssjö till Aspelands pastorat, Hultfreds församling, Hanna Johansson, diakon, Patrik Hellberg till Linköpings Johannelund, Linköpings domkyrkopastorat, Sr Helen Loder från Society of Saint Margareth.

Fr v Sr Judith Blackburn från Society of Saint Margareth, Fredrik Bäckhjem Hellberg till Vifolka: Veta, Viby, V Harg och Ö Tollstads församlingar, Folkungabygdens pastorat, Heidi Hermansson till Aneby, Askeryd, Frinnaryd, Lommaryd, Haurida-Vireda församlingar, Aneby pastorat, Ulf Svensson till Säby, Linderås, Adelövs församlingar, Tranås pastorat, biskop Martin Modéus, Susanne Elssjö till Aspelands pastorat, Hultfreds församling, Hanna Johansson, diakon, Patrik Hellberg till Linköpings Johannelund, Linköpings domkyrkopastorat, Sr Helen Loder från Society of Saint Margareth. Foto: Mats A Sverker

Skapad:2014-06-08 14:23:00

På söndagen, den 8 juni kl 11.00, vigdes två kvinnor och tre män till präster och en kvinna till diakon av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka.

Läs mer om Präst- och diakonvigning 8 juni

Årsberättelse för Linköpings stift

Foto: Mats A Sverker

Stiftsstyrelsens strategidokument 2015-2018

Foto: Östgöta Correspondenten

Skapad:2014-05-23 13:39:00

Årets stipendium tilldelas journalisten Åsa Christoffersson. Åsa är sedan många år journalist på Östgöta Correspondenten och sedan 2009 tidningens kulturredaktör. Stipendiet är på 10 000 kr. 

Läs mer om Åsa Christoffersson – Martin Lönnebos kulturstiftelses stipendium

 

 

Adress

Skapad: 2008-10-22 00:00:00
Svenska kyrkan, Linköpings stift
Box 1367
581 13 Linköping

Stiftskansliet:
Besöksadress: Ågatan 65, Linköping 
Telefon 013-24 26 00(vx)
Telefax 013-14 90 95
linkopingsstift@svenskakyrkan.se
 

 

 

 

 

 

Foto: Ibrahim Jahshan /ACT

Skapad:2014-08-01 12:35:00

Irakiska myndigheter måste inleda en politisk process för att stärka de grundläggande mänskliga rättigheterna. Israels attacker mot civila i Gaza måste upphöra, liksom Hamas urskillningslösa beskjutning mot civila i Israel. Det skriver Antje Jackelén i ett uttalande idag. Nu går Svenska kyrkans internationella arbete in med hjälpinsatser i Gaza och Irak.

Läs hela artikeln >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//