Foto: Mats A Sverker

Skapad:2014-04-14 21:45:00

Biskop Martin Modéus har skrivit en bön om besinning och samförstånd i Ukraina. Bönen kan användas i stilla veckans och påskens gudstjänster.

Läs mer om Bön för Ukraina
Skapad:2013-05-20 12:22:00

Det är nu dags att föreslå vem som ska tilldelas stipendiet 2014. Förslag lämnas till Stiftsstyrelsen senast 1 maj.

Läs mer

Foto: Markus Lindstedt

Göran slutar på Vårdnäs efter 35 år

Han har länge varit ett av Stiftsgården Vårdnäs mest välbekanta ansikten, men den 31 mars avslutade Göran Gustafsson sin anställning som vaktmästare på stiftsgården - efter mer än 35 år. För Markus Lindstedt berättar Göran om sin långa tid i stiftets tjänst, med många och skiftande arbetsuppgifter. Göran har varit med om förändringen från en liten lägergård till en stor konferensanläggning, samt fyra biskopar och sjutton kaplaner.
Läs mer  

 

Skapad:2014-01-29 15:04:00

Planeringen är i full gång inför en fest för hela stiftet. Programmet kommer att vara för alla åldrar – välj efter glädje och intresse.

Läs mer om Stiftsfest 20 september

Skapad:2013-09-09 11:32:00

Linköpings stifts stipendiater i programmet Ung i Världsvida kyrkan är Lilly Mattsson från Skäggetorps församling och Isabell Ohtonen, Västerviks församling. Här kommer Lilly och Isabell återkommande skriva och berätta om sina intryck av att leva med församlingar i den Oberoende Filippinska kyrkan

Läs mer om Ung i den världsvida kyrkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adress

Skapad: 2008-10-22 00:00:00
Svenska kyrkan, Linköpings stift
Box 1367
581 13 Linköping

Stiftskansliet:
Besöksadress: Ågatan 65, Linköping 
Telefon 013-24 26 00(vx)
Telefax 013-14 90 95
linkopingsstift@svenskakyrkan.se
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//