Vägen - en bok om vuxna sökare

Nyhet Publicerad

Vägen är en ny bok om katekumenatet. Tisdagen den 10 januari 18.00-20.00 presenteras boken i S:t Lars kyrka.

Vägen är en ny bok om katekumenatet som handlar om att möta vuxna sökare på ett respektfullt sätt och hur talar vi om tro och liv i församlingen.

 

På bokpresentationen i S:t Lars kyrka tisdagen 10 januari 18.00-20.00 får du chansen att ta del av bokens innehåll och möta några av dem som arbetat fram den.

Medverkande:

Eva Wulff stiftspedagog, Lunds stift, medlem i projektgruppen och har skrivit flera kapitel i boken.

Per Ingvarsson medlem i projektgruppen och präst i Linköpings stift, församlingsherde i Boxholm

Göran Rehnström en av författarna i boken, församlingsherde i Linköpings S:t Lars församling.

Samtalsledare: Karin Thorén präst i S:t Lars församling

Kvällen är öppen för alla som är intresserade av hur församlingen kan möta vuxen tro

Kvällen är också ett tillfälle att träffas för dem som arbetar med katekumenat eller andra samtalsformer i församlingar.

Servering av enkel kvällsmat / kvällste till självkostnadspris.
Möjlighet att köpa/beställa boken till ett förmånligt pris.

Anmälan och info:

Per Ingvarsson  073 - 022 26 16

Ur förordet:

”Katekumenat är ett sätt för församlingen att möta vuxna som söker en tro.

Boken vill inspirera församlingar att möta alla den som står på tröskeln och nyfiket kikar in i kyrkan med ett lyhört och medvetet ”Välkommen hit!"

Det här är en handbok och inspirationsbok, skriven av många människor tillsammans - från Stockholms, Strängnäs, Linköpings och Lunds stift samt Föreningen för katekumenatet och Sensus, som ett delprojekt inom Svenska kyrkans satsning ”Dela tro- dela liv”.

Boken släpptes vid Bokmässan i Göteborg.