Hur hittar jag tid för andrum mitt i vardagsstressen?

Nyhet Publicerad

En bit inpå hösten är de flesta av oss uppe i verksamhet och åtaganden och ställs inför utmaningen att orka och räcka till.

Att avsätta en liten stund regelbundet för stillhet och reflektion kan bli avgörande för hur vi hanterar valsituationer och prioriterar, för att undvika vardagsstress. Ett första steg är att upptäcka vad som för en själv, kan bidra till den möjligheten. Det är det enkla, som fungerar bäst; en promenad, läsa, skriva ner tankar, musik…

”Om man tänker efter en stund, kan det hända att man kommer fram till ett mycket viktigt beslut”
Nalle Puh

Vet man vilket liv man önskar leva, desto lättare blir det att prioritera, välja bort. Ett sätt är att skriva ned vad man i nuläget använder tiden till, men inte vill göra och vad man vill göra men inte gör. Att ta ut riktning motiverar oss, minskar oron och upplevelsen av vilsenhet, och ger livet mening. Enligt forskning betydelsefulla ingredienser för att inge hopp och framtidstro.

Ordet andakt, kommer från tyskans andenken (att tänka på något).

Att möta sig själv och se sitt liv i ett större perspektiv, är något vi längtar efter men som kan framkalla rädsla och oro. För att ”slippa” jobbiga känslor, är det lätt att vara fullt sysselsatt. ”Jobbiga” känslor stjäl energi som behövts för beslut och viktiga förändringar i livet. Men det finns inget annat sätt att växa och mogna än att stanna hos sig själv. Kanske är oroskänslorna budbärare som visar om vi är på fel väg och behöver en annan riktning? ”Den moderna människan har gjort sig själv till världens centrum och vill leva oberoende. Samtidigt som hon inte vågar vara med sig själv.” Owe Wikström, professor i religionspsykologi, kallar fenomenet för existentiell kluvenhet.

”Om man inte vet var man ska, är det ingen idé att skynda sig”
Nasse

För att minska inre stress, bör det man strävar efter överensstämma med den personlighet och de värderingar man har om vad som är viktigt. Och att inte fastna i vad och vem man är idag, utan det som är möjligt att bli…

Eva Ånhammar, diakon och psykolog.

(Ur Liv & Längtan Nr 6 2013)