Vikarier på förskolorna

Nyhet Publicerad Ändrad

Våra tre förskolor har en gemensam rutin när det gäller vilka vikarier vi anlitar i förskoleverksamheten

Det finns en förskollärare som har en fast vikarietjänst på 80%. Denna är tillgänglig som vikarie för alla tre förskolor vid akut sjukdom hos övrig förskolepersonal.

Alla övriga personer som finns på vår vikarielista träffar arbetshandledare Ann-Charlotte Bergel för ett samtal innan de ev. blir aktuella som vikarier. Samtliga har lämnat utdrag ur belastningsregistret och skrivit på sekretesshandlingar innan de får vikariera på förskolan.