Under havsytan, solstrålar sipprar ner i djupet.

Fördjupningsgrupp

Fördjupningsgruppen gör ett uppehåll under hösten 2023, men återkommer under våren 2024.

Tillfälle att fördjupa samtalet kring exempelvis bibeltexter, händelser i världen och bön tillsammans med andra. Vill du vara med? Gruppen träffas några gånger per termin i prästgården i Bollebygd. 

Plats

Övervåningen i Bollebygds prästgård