Samtalsmottagningen i kinds pastorat
Foto: Linda Mickelsson /IKON

Samtalsmottagning

Välkommen att kontakta någon av församlingens präster för att boka tid för samtal. Det går bra att höra av sig på mail eller telefon för att gemensamt med prästen komma fram till datum, klockslag och plats.

Vanligen träffas man på prästens arbetsrum eller i prästgårdens andaktsrum i Bollebygd. I Töllsjö finns ett samtalsrum i församlingshemmet. Det kan också vara möjligt med hembesök och sjukbesök. Samtalet är kostnadsfritt och omfattas av tystnadsplikt.

Den som kommer till samtal brukar kallas för konfident vilket hör ihop med ”konfidentiell” som handlar om att ge förtroende och bevara förtroenden. I sin roll som samtalspartner kallas prästen själavårdare.

Ibland bokas ett enda samtal medan andra bokar längre samtalsserier, det beror på konfidentens önskemål och på vad man gemensamt kommer fram till.

Vill du ha själavård per telefon kan du kontakta prästerna direkt eller via pastorsexpeditionen på tel 033-22 26 00. Det samma gäller för sjukkommunion, d.v.s. enskild nattvard exempelvis i hemmiljö eller på sjukhus.

VAD KAN SAMTALEN HANDLA OM

Att få sätta ord på sina upplevelser, i ett ostört rum, tillsammans med någon som inte yppar det som sagts är en del av kyrkans stora själavårdskatt.

Samtalen kan exempelvis röra sig mellan tro och tvivel, krisstöd, sorg, ensamhet och bikt.

Det finns också möjlighet att få hjälp med hänvisning och remiss till andra enheter, till exempel Kyrkans familjerådgivning och Sankt Lukas mottagning för psykoterapi.

Välkommen till samtal i Bollebygds pastorat.