Foto: Alex&Martin/Ikon

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt vid livets slut. Den kan också vara en källa till kraft för de anhöriga.

Gudstjänstens djupaste ärende är att överlämna den som är död i Guds händer.

När ett dödsfall har inträffat är det mycket som händer och ska ordnas. Som anhörig kan du själv ta kontakt med pastorsexpeditionen för att boka präst och begravningsgudstjänst. Du kan också anlita en begravningsbyrå, som brukar svara för alla kontakter med församlingen och ombesörja praktiska arrangemang.

Våra begravningstider är onsdagar och fredagar kl 11 och kl 14. Om jordbegravning önskas så bokas förmiddagstiden kl 11.

Olika slags begravningar

En begravning är ett tillfälle till avsked. Svenska kyrkan i Bollebygd ansvarar för begravningsverksamheten oavsett om den sker i kyrkan eller om man väljer en borgerlig begravning. Läs mer.

Låna bårtäcke

Bollebygds församling har mottagit ett vackert bårtäcke av en församlingsbo. Kontakta gärna vår expedition om ni önskar använda bårtäcket vid en begravning.

Kyrkogård

En begravning är ett tillfälle till avsked. Svenska kyrkan i Bollebygd ansvarar för begravningsverksamheten oavsett om den sker i kyrkan eller man väljer en borgerlig begravning. Detta ansvar innebär att Svenska kyrkan ska tillhandahålla gravplatser, utföra kremationer och gravsättningar och bekosta fastigheter och personal för att kunna tillgodose detta.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Själaringning

Tisdagar kl 10 har vi själaringning. Det är en gammal tradition som innebär att man ringer i kyrkklockorna i samband med dödsfall.

Tacksägelse i gudstjänstens förbön

Vid besöket på begravningsbyrån bokas även tid för tacksägelse inom gudstjänstens förbön. Då läses den avlidnes namn och ålder, ljus tänds i ljusbäraren och församlingen ber.

Kontakt