En hand som hjälper en annan. Stämpel som säger "Din gåva 100% oavkortat"

Hjälp oss att hjälpa

Här kan du bidra till pastoratets Diakonikassa genom att skänka en gåva.

Många vänder sig till Svenska kyrkans församlingar för att få hjälp när livet är svårt. Ibland är alla dörrar stängda och man saknar det nödvändigaste. Det kan handla om mat för dagen, en jacka, ett par stövlar eller pengar till en utflykt för ett barn.

En gåva till Diakonikassan gör det möjligt för pastoratet att hjälpa den som tillfälligt hamnat i en svår ekonomisk situation. Donerade medel går oavkortat till behövande.

QR-kod diakonikassan
QR-kod Diakonikassan

Bankgiro: 229-4197
Swish: 123 0243 287 (eller scanna QR-kod)
Skriv DIAKONIKASSAN i meddelandefältet.